Zdravotné sestry by mali mať garantovanú minimálnu mesačnú mzdu

Mzdy zdravotných sestier by pravdepodobne od budúceho roka nemali klesnúť pod určitú hranicu. Slovenská komora pôrodných sestier a pôrodných asistentiek (SKsSPA) totiž súhlasila s návrhom zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorý jej predložilo ministerstvo zdravotníctva. Podľa predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo Viliama Novotného by sa návrhom zákona, ktorý zvýši mzdy sestier a pôrodných asistentiek na úroveň od 640 Eur do 928 eur v závislosti od dĺžky praxe, chceli v parlamente zaoberať ešte do konca tohto roka.

Právna norma by pravdepodobne mala platiť od apríla 2012, pričom sa vzťahuje na všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na druh zamestnávateľa. Minimálne mzdové nároky sa majú členiť podľa dĺžky praxe a vzťahujú sa na všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon povolania bez ohľadu na získaný kvalifikačný stupeň vzdelania. Sestre a asistentke má zároveň prináležať za výkon špecializovaných pracovných činností príplatok vo výške 66 eur mesačne, za výkon certifikovaných pracovných činností 33 eur mesačne. Minimálny mzdový nárok sestry a pôrodnej asistentky, ktorá vykonáva riadenie v ošetrovateľstve alebo v pôrodnej asistencii, sa má násobiť koeficientom 1,15.

"Veríme, že návrh zákona bude ministrom zdravotníctva zaradený do legislatívneho procesu tak, aby boli dodržané termíny jeho prerokovania a následne nadobudol účinnosť 1. apríla 2012, ako je uvedené v návrhu," uviedla prezidentka komory Mária Lévyová. V mene komory ocenila, že po mnohých rokoch dovolávania sa adekvátneho mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek za ich náročnú a celospoločensky prínosnú prácu, konečne dôjde k vzostupu sociálneho a spoločenského statusu týchto povolaní. "Považujeme to za pokrok, ktorý povedie k zlepšeniu celkovej situácie v slovenskom zdravotníctve," uzavrela.

"Konštruktívny prístup k diskusii o mzdách a rozhodnutie orgánov komory je pre nás jasnou ukážkou partnerského dialógu. Je vidno, že ak je vôľa a ochota hľadať kompromisy, dajú sa nájsť," konštatoval Novotný. Ocenil najmä to, že zdravotné sestry nešli cestou "vydierania" pacientov, ale rokovali. Podľa neho po rozbehnutí všetkých reformných opatrení obsiahnutých v nedávno schválených zdravotníckych zákonoch vzniká v budúcnosti priestor na zvyšovanie miezd zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

Návrh zákona vznikol ako reakcia na požiadavku petície sestier a pôrodných asistentiek, ktorú parlament prerokoval v júni. O petícii rokovala aj vláda, ktorá uložila ministerstvám zdravotníctva a práce riešiť minimálne mzdové nároky sestier. V petícii okrem iného žiadali stanovenie minimálnej mzdy pre sestry a pôrodné asistentky, ktorá zohľadní ich kvalifikačný a špecializačný stupeň vzdelania, náročnosť pracovných činností, prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí, dĺžku výkonu odbornej praxe a infláciu.

Slovenské zdravotné sestry priemerne vlani zarobili 764 eur. Výrazne najviac dostali sestry v štátnych nemocniciach, 850 eur. Najmenej mesačne priemerne pribudlo sestrám v nemocniciach vo forme spoločností s ručením obmedzením (579 eur) a neziskových organizáciách (596 eur).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: