Košice čaká celoplošná deratizácia

Košický regionálny Úrad verejného zdravotníctva nariadil v Košiciach zabezpečiť celoplošnú deratizáciu. Regulácia živočíšnych škodcov má byť vykonávaná v termíne od 15. do 31. októbra. "Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta Košice, v objektoch a v ich správe alebo vlastníctve, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov," informovala Linda Šnajdárová z košického magistrátu. Deratizáciu musia zabezpečiť podnikatelia aj fyzické osoby. Podnikatelia majú vykonať opatrenia v nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytov či skladov. Fyzické osoby majú deratizáciu zabezpečiť v pivničných priestoroch svojich domov a bytov, na svojich pozemkoch a pozemkoch, ktoré majú v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Mesto Košice vykoná podľa zákona deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a asanačného pásma na území mesta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: