Očkovať proti chrípke je najlepšie v októbri, novembri ale i zimných mesiacoch

S príchodom chladnejších dní stúpa chorobnosť na akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia. Lekári prvého kontaktu ročne hlásia približne jeden až dva milióny prípadov. Odborníci jednoznačne konštatujú, že Slovensko sa nachádza na začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012. TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.

Priblížila, že chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom, ktorý útočí na dýchacie cesty. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale aj kontaktom. V chrípkovej sezóne 2010/2011 hlásili lekári dovedna vyše 1,6 milióna prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), z čoho sa vo vyše 217.000 prípadoch vyvinula chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) - čo je 13,7 percenta z počtu všetkých hlásených ARO.

Vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v Bystrici Mária Avdičová konštatovala, že najvyššiu chorobnosť tak na ARO, ako aj CHPO zaznamenali práve v Banskobystrickom kraji. Vo vlaňajšej chrípkovej sezóne bolo v SR hlásených 227 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI), z ktorých 34 skončilo úmrtím. V Banskobystrickom kraji zomrelo na následky SARI spôsobených chrípkou osem ľudí. Podľa Avdičovej možno konštatovať, že u väčšiny takýchto prípadov bola prítomná aj iná závažná diagnóza, na tieto ochorenia však boli zaznamenané aj prípady úmrtí u zdravých osôb. "Vzhľadom na počet ťažkých akútnych respiračných ochorení a úmrtí, či úmrtí s laboratórne potvrdeným vírusom chrípky A(H1N1)2009 možno priebeh chrípkovej sezóny 2010/2011 hodnotiť ako závažný hlavne z hľadiska dopadu na zdravie obyvateľstva." Avdičová dodala, že podobný priebeh sa očakáva aj v tejto sezóne, nakoľko sa predpokladá cirkulácia tých istých vírusov chrípky, ktoré sa tu zaznamenávali aj vlani.
Hovorkyňa pokračovala, že epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám. Najviac ochorení a úmrtí sa zaznamenáva u ľudí, u ktorých je vysoké riziko komplikovaného priebehu ochorenia, vrátane zápalu pľúc alebo zhoršenia základného ochorenia. Medzi rizikové skupiny patria najmä osoby vyššieho veku, ľudia s chorobami imunitného systému, chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolickými chorobami. Počas chrípkovej sezóny je dôležité dodržiavať správne hygienické návyky, zvyšovať odolnosť organizmu otužovaním, cvičením a dostatočným prísunom vitamínov. V čase epidémie je vhodné vyhýbať sa hromadným podujatiam a pobytu v preľudnených priestoroch.

"Najúčinnejší a najefektívnejší spôsob, ako zredukovať počet hospitalizovaných osôb a úmrtí zapríčinených komplikáciami chrípky, je očkovanie proti chrípke," uviedla Avdičová. Odporúča sa predovšetkým osobám so závažnými chronickými ochoreniami - ochorenia dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolické, renálne a imunitné poruchy. Ďalej deťom od šiestich mesiacov do 12 rokov, osobám, ktoré sú umiestnené v rozličných zariadeniach sociálnych služieb, ale aj dospelým nad 59 rokov a zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú priamy kontakt s pacientmi. "Samozrejme, očkovanie odporúčame aj ďalším skupinám obyvateľov, ako napríklad pracovníci pôšt, bánk, dopravy, obchodov, vojaci, športovci a pod. Z tohto zoznamu nemôžeme vynechať ani tehotné ženy," vymenovala indikované skupiny ľudí Avdičová.

Zdôraznila, že chrípkové vakcíny sú bezpečné, vysoko účinné a inaktivované. A to buď štiepené alebo subjednotkové - teda vyčistené antigény, ktoré stimulujú tvorbu špecifických protilátok a nevyvolávajú ochorenie. Najvhodnejší čas na očkovanie je v októbri a novembri, ale aj počas zimných mesiacov, keďže nie je kontraindikované ani počas prípadnej prebiehajúcej epidémie. Z verejného zdravotného poistenia sú hradené vakcíny pri vymenovaných indikáciách, ostatným obyvateľom hradia bez ohľadu na vek a zdravotný stav vakcínu všetky zdravotné poisťovne okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Padnemický vírus chrípky sa zatiaľ v SR zaznamenal v 1688 prípadoch

Na Slovensku sa za posledné dva roky pandemický vírus chrípky A(H1N1) potvrdil v 1688 prípadoch, z ktorých sa 72 skončilo úmrtím. Vinou pandemického chrípkového kmeňa umierali aj mladí ľudia a zaznamenali sa aj 17 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení u tehotných žien, z ktorých šesť zomrelo. U všetkých sa potvrdil pandemický vírus. O potvrdených chrípkových ochoreniach možno hovoriť vtedy, ak sa laboratórne potvrdí prítomnosť vírusu, čo nie je jednoduché, keďže úspešnosť testovania vzorky závisí napríklad aj od jej správneho odobratia. Niekedy sa môže stať, že vzorka vyjde ako negatívna, aj keď pacient prekonáva chrípkové ochorenie.

Pandemický kmeň chrípky už možno považovať za bežný sezónny kmeň, ktorý cirkuluje v populácii a očakáva sa, že bude spôsobovať ďalšie prípady ochorení. Zákernosť tohto kmeňa spočíva aj v tom, že jednotlivé prípady ochorení sa objavujú aj mimo chrípkových sezón a spôsobujú ťažké prípady najmä v mladších vekových skupinách. Svetová zdravotnícka organizácia pripravuje na každú chrípkovú sezónu odporúčania zloženia chrípkové vakcíny. Pre nadchádzajúcu chrípkovú sezónu obsahujú vakcíny antigény kmeňov vírusov chrípky A /California/7/2009 (H1N1), A /Perth/16/2009 (H3N2) a B /Brisbane/60/2008. Vakcináciu ako základné preventívne opatrenie proti vírusovým ochoreniam, proti ktorým neexistujú účinné lieky, odporúčajú viacerí virológovia. Ako však ukazujú doterajšie skúsenosti, Slováci očkovaniu proti chrípke zatiaľ veľkú dôležitosť neprikladajú, keďže zaočkovanosť populácie sa pohybuje okolo desať percent, pričom WHO odporúča 30 percent.

Očkovanie v tomto roku plne hradia súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ho prepláca vybraným rizikovým skupinám. Ostatní jej poistenci si za očkovanie doplatia okolo sedem eur. Najvhodnejším časom na očkovanie je začiatok jesene, mesiace september až november.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: