MZ SR predstaví ďalšie úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje druhú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ), ktorá bude v pondelok 17. októbra 2011 v Žiline, v hoteli Holiday Inn.

Konferencia s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch, nad ktorou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, sa zameria na prezentáciu prínosu úspešne zrealizovaných projektov týkajúcich sa modernizácie ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení. Podujatie je určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálne a miestne samosprávy, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia a odbornú i laickú verejnosť.

Hlavný program tvoria prezentácie o štyroch úspešne realizovaných projektoch. Prezentácie sú rozdelené na základné informácie o projekte, jeho prínos pre región a ďalšie plány špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. V úvode sa prítomným prihovorí minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, vystúpi aj zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

O účelnosti projektu pod názvom Imunoalergológia – nadstavba - bude informovať riaditeľka a konateľka Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o MUDr. Eva Dzurillová. O regionálnom prínose projektu s názvom Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o. bude informovať riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Žilpo, s.r.o. MUDr. Štefan Zelník. Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti je názov ďalšieho úspešného projektu, o ktorom poinformuje riaditeľ Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy Ing. Jozef Poráč, MPH.

Údaje o efektívnosti projektu s názvom Modernizácia Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. v Košiciach bude riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť, primár Oddelenia radiačnej onkológie VOÚ MUDr. Pavol Dubinský, PhD. Súčasťou konferencie bude brífing (približne o 10.30h) po úvodných príhovoroch hostí. Novinári dostanú informačné balíčky pri registrácii. Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila 8. novembra 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva vo výške 250 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programovom období 2007 – 2013. Projekty sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj zo štátneho rozpočtu. OPZ je z hľadiska realizácie najúspešnejším slovenským operačným programom. Zazmluvnenie prostriedkov z alokovanej sumy v rámci OPZ predstavuje takmer 97 %. Čerpanie prostriedkov na projekty v súčasnosti je vo výške 32 %.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: