Problematika detského kardiocentra sa rieši už asi 20 rokov

Detské kardiocentrum a jeho chýbajúce vhodné priestory sa riešia už takmer 20 rokov. Už po rozdelení Československa nastala potreba vlastného kardiocentra, vtedy sa preto v rámci bratislavskej detskej fakultnej nemocnice vytvorili špecializované oddelenia.

Dodnes sú tieto priestory rozložené cez viaceré poschodia, nefunguje samostatná kompaktná jednotka. "Od -2 až do 7 poschodie je prierez jednej špecializovanej problematiky," poukázal hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre pediatrickú kardiológiu Jozef Mašura.

Detské kardiocentrum by sa časom malo zriadiť v Národnom ústave srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Prvé peniaze, 13,4 milióna eur, ktoré sa na stavbu získali sú na účte od roku 2005. Celkovo by centrum malo stáť okolo 36 miliónov a stále sa čaká na garanciu, respektíve odobrenie vládou.

"Momentálna situácia je táka, že prísľub na stavbu nového centra je, ale zatiaľ je to iba prísľub, garancia Ministerstva financií SR stále chýba," podotkol Mašura. O zlúčení Detského kardiocentra s NÚSCH rozhodla vláda v júni 2008. Následne sa aj jeho majetok previedol na národný ústav, kardiocentrum však zatiaľ stále sídli v budove detskej nemocnice. Pomoc odborníkov, ktorí pracujú v kardiocentre potrebuje osem z každých 1000 narodených detí, keďže sa narodia s vrodenou chybou srdca.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: