Takmer 120 doplnkových alebo podporných liečiv by si ľudia mali hradiť sami

Spomedzi 117 liečiv, ktoré ministerstvo zdravotníctva navrhuje zaradiť do zoznamu liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu, sa 26 nachádza aj v aktuálnom zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Lieky v tomto zozname by si od decembra pacienti mali hradiť sami v plnej sume. Plánovaný krok by sa mal dotknúť zrušenia úhrady pre 97 liekov z celkového počtu asi 5500.

Väčšia časť liečiv už v súčasnosti nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, alebo sú hradené iba minimálne. Ministerstvo odhaduje, že navrhované opatrenie by mohlo ušetriť 13 miliónov eur v systéme verejného zdravotného poistenia. "Takto získané prostriedky môžu byť v plnej miere využité na kompenzáciu rastúcich výdavkov na finančne náročnejšie lieky," poukázalo.

Zoznam liečiv sa pripravil na základe analýzy ministerstva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. "Úhradu týchto liečiv na základe verejného zdravotného poistenia pri ich poskytovaní v rámci ambulantnej starostlivosti možno považovať za neúčelnú, nakoľko v mnohých prípadoch ide o liečivá obsolentné, bez dostatočne preukázaných dôkazov o klinickej účinnosti, prípadne liečivá, ktoré nie sú nákladovo efektívne z pohľadu výdavkov verejného zdravotného poistenia," tvrdí ministerstvo. V súčasnosti platná legislatíva poskytuje ministerstvu limitovaný priestor pre vyraďovanie liečiv a liekov zo systému úhrad. Návrh vyhlášky má preto vytvoriť priestor na naplnenie "verejného záujmu, ktorým je účelné a efektívne vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: