V Tatrách sa začala konferencia venovaná všeobecnému lekárstvu

V Starom Smokovci sa dnes začala 32. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS), ktorej hlavnou myšlienkou je "Všeobecný lekár – základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti".

„Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) opakovane zdôrazňuje, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie výsledky v kvalite, má nižšie náklady a poskytuje väčšiu rovnosť v zdraví, než iné spôsoby starostlivosti,“ uviedla prezidentka SSVPL SLS Iveta Vaverková. Na konferencii vystúpia predstavitelia všeobecného lekárstva z Európy, najvýznamnejším hosťom je prezident vedeckej organizácie všeobecných lekárov WONCA Europe Dr. Tony Mathie.

„WONCA je svetovou organizáciou všeobecných lekárov a v súčasnosti má 118 členských organizácií, ktoré zastupujú viac ako 300.000 všeobecných rodinných lekárov v 102 krajinách, kde žije 90 percent populácie,“ vysvetľuje Vaverková. Členom WONCA je aj SSVPL SLS. Mathie prednesie hlavné posolstvo o kľúčovom postavení všeobecného lekára v zdravotníckom systéme.

Konferenciu organizuje odborná spoločnosť spolu s Kanceláriou WHO na Slovensku a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad ňou prevzal aj minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik. „Už tradične na našu konferenciu zavítajú aj českí kolegovia, okrem iného budeme hovoriť o vzdelávacích aktivitách, o ekonomike našich ambulancií a budeme mať aj niekoľko diskusných blokov o vzdelávaní všeobecných lekárov,“ priblížila prezidentka. Konferencia vyvrcholí v sobotu 15. októbra.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: