Populácia praktických lekárov starne

Praktických lekárov ubúda a ich populácia starne. Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS) okrem toho netešia niektoré tohtoročné kroky Ministerstva zdravotníctva SR.

„Ako prvý krok to bolo k 1. aprílu zrušenie tzv. výmenných lístkov. Pacient môže ísť priamo k špecialistovi alebo do nemocnice. Naša odborná spoločnosť to vníma ako krok späť, považujeme to za vznik chaosu v poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti," konštatovala prezidentka SSVPL SLS Iveta Vaverková. Tento krok, keď pacient sám rozhodne o tom, k akému špecialistovi pôjde, podľa nej ohrozuje jeho život.

„Ďalší krok, ktorý nepovažujeme za veľmi ústretový, je vyhláška, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra a týka sa dopĺňania špecializácie, kde ministerstvo umožnilo veľkému okruhu špecialistov doplniť si vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo vo veľmi skrátenom čase," konštatovala Vaverková. Lekár – špecialista môže získať vzdelanie v tomto odbore už po šiestich mesiacoch pobytu v ambulancii všeobecného lekára a po absolvovaní dvojtýždňového kurzu. Podľa nej takto dôjde k poklesu kvality všeobecných lekárov, nakoľko špecialista má päť až sedem rokov na získanie svojej špecializácie a toto veľmi krátke obdobie nemôže stačiť na jeho prekvalifikovanie.

Najväčším problémom však ostáva starnutie populácie praktických lekárov. „Priemerný vek všeobecných lekárov je 54 – 55 rokov a neexistuje koncepcia na obnovu ľudských zdrojov v našom odbore," uviedla Vaverková. Po skončení lekárskej fakulty mladý lekár bez špecializácie musí byť niekde zamestnaný, aby získal špecializáciu. „Pokiaľ sa rozhodne byť všeobecným lekárom, nemocnice o neho nemajú záujem, pretože by ho zbytočne financovali. Všeobecný lekár v ambulancii nemá možnosť finančne podporovať mladého lekára, pretože na to nemá vyčlenené zdroje," vysvetlila prezidentka SSVPL SLS.

Inak to funguje u našich západných susedov, kde sa vytvorili rezidenčné miesta, na financovanie ktorých poskytuje prostriedky štát. „Lekár školiteľ môže zamestnať mladého lekára, zabezpečuje mu z týchto zdrojov všetko potrebné, aj mzdu, a tým pádom je v tomto trojročnom cykle na získanie atestácie asi 420 lekárov," doplnila Vaverková. Na Slovensku je momentálne len šesť lekárov do 24 rokov, ktorí majú záujem o odbor všeobecného lekárstva.

Praktickí lekári na Slovensku sú podľa Vaverkovej preťažení. „Priemerný počet pacientov na jedného lekára vo väčších mestách je asi 1700 až 2500, ale sú miesta na Slovensku, kde má lekár vo svojom pridelenom rajóne aj 5000 pacientov," zdôraznila. Optimálny počet pacientov na jedného lekára je pritom 1500 až 1700.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: