Popáleniny - prvá pomoc

Popáleniny - prvá pomoc
Zdroj: bigstockphoto.com

Popáleniny sú poranenia, ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na povrch ľudského tela, môžu vznikať taktiež vplyvom elektriny, chemikálií alebo blesku.

Termické poškodenie

Pri hodnotení rozsahu popálenia sa používa pravidlo deviatich. Povrch tela je u dospelého človeka a u detí orientačne rozdelený na oblasti s rozsahom 9 percent povrchu kože. K rozvoju popáleninového šoku dochádza u detí do 10 rokov pri postihnutí 10 percent povrchu a u dospelého človeka od 20 percent povrchu tela.

Delenie popálenín

 • termické: popálenie plameňom, oparenie
 • elektrické: elektrický prúd, elektrický oblúk, blesk
 • chemické: zásady, kyseliny

Príznaky

 • silná bolesť
 • lokálne poškodenie kože
 • únik tekutín a bielkovín
 • môže nastať rozvoj popáleninového šoku

Prvá pomoc

 • ihneď zastaviť pôsobenie tepla
 • skontrolovať dych, pulz. Pokiaľ ranený nedýcha, začať s KPR
 • na malé plochy dať studenú vodu (nie na rany)
 • stiahnuť odev, prstene, náušnice, náramky
 • postihnuté plochy zakryť sterilným obväzom
 • na rany nedávať zásyp ani masť
 • protišokové opatrenia, tzv. 5T
 • podľa možností použiť alufóliu
 • zavolať ZZS

Úraz elektrickým prúdom

 • úrazy elektrickým prúdom nízkeho napätia (do 1000 V) – arytmia, tetánia, poruchy dychového centra
 • úrazy elektrickým prúdom vysokého napätia (nad1000 V) – tepelné škody
 • úrazy bleskom a elektrickým výbojom 

Príznaky

 • hlboké popáleniny v mieste vstupu a výstupu elektrického prúdu
 • srdcová arytmia, fibrilácia komôr až asystólia
 • kŕče a spastické kontrakcie svalov postihnutie CNS a obrna dýchacích svalov vedie k zástave dychu a ku krátkodobému bezvedomiu s amnéziou
 • pri postihnutí bleskom dochádza ku kardiopulmonálnej zástave, popáleninám a na koži sú vstupné a výstupné znamenia (pavúčkovité spáleniny)

Prvá pomoc

 • prerušiť pôsobenie elektrického prúdu (vypnutie, odstránenie izolantom)
 • skontrolovať dych, pulz
 • v prípade potreby zahájiť kardiopulmonálnu resuscitáciu
 • ošetriť popáleniny (sterilné krytie na postihnuté plochy)
 • urobiť celkové vyšetrenie postihnutého
 • protišokové opatrenia
 • zavolať ZZS 

Zasiahnutie bleskom

Zaraďujeme ho medzi elektrotraumy spôsobené elektrickým výbojom vysokej energie. Pokiaľ blesk zasiahne hlavu alebo myokard znamená to pre postihnutého smrť na mieste. V prípade nepriameho zasiahnutia alebo pri prechode mimo srdce a hlavu spôsobí menšie miestne poškodenie tkanív a orgánov ako pri vysokom napätí. Spôsobuje rozsiahlu termickú nekrózu v dráhe prechodov. Koaguluje obsah ciev do širokého okolia a termokoagulácii podľahnú aj nervy a nervové zväzky. Vylúčiť nemožno ani kompresívne zlomeniny hrudných stavcov.

Príznaky

 • zmätenosť
 • prechodné oslepnutie
 • bezvedomie
 • kŕče
 • prasknutie bubienku
 • zástava dýchania 

Prvá pomoc

 • zmerať fyziologické funkcie – dych, pulz
 • pri zástave dýchania alebo obehu zahájiť KPR
 • urobiť celkové vyšetrenie postihnutého
 • protišokové opatrenia
 • zavolať ZZS 

Chemické poškodenie

Príznaky

 • A kyseliny (pH < 7): vytvorenie pripáleniny ako dôsledku dehydratačného účinku kyselín (odoberanie vody), tmavá farba – suché nekrózy, tzv. koagulačné.
 • B zásady (pH > 7): rana je žltohnedá alebo zelená; na rozdiel od kyselín pôsobí viac do hĺbky (rozpadajúca sa nekróza) výrazná pálčivá bolesť poleptanie oka – neschopnosť otvoriť oko (kŕč očného svalstva).

Prvá pomoc

 • A kyseliny: jedlé sódy (alebo mydlová voda);
 • B zásady – zriedený roztok octu (alebo citrónová šťava). Roztokom polejeme krytie rany, pri zasiahnutí oka len vyplachujeme vodou, bez neutralizácie. Pri omývaní dbáme na to, aby vymývaná chemikália nestekala po nezasiahnutých miestach
 • orientačné vyšetrenie miesta poranenia
 • pokrytie plochy sterilným materiálom
 • opláchnutie postihnutých plôch prúdom tečúcej studenej vody, pokus o neutralizáciu, pre ktorú sa používajú veľmi zriedené vodné roztoky
 • odstránenie odevu po požití koncentrovanej kyseliny alebo zásady sa snažiť látku zriediť vypitím až 0, 5 litra vody
 • nevyvolávať zvracanie, mohlo by dôjsť k poleptaniu sliznice hrtanu a hltanu
 • protišokové opatrenia
 • zavolať ZZS

Autor článku: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., Mgr. Eva Matějková

Dátum zverejnenia: