Operačný program Zdravotníctvo má zazmluvnených 97 percent prostriedkov

Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) má zazmluvnených už 97 percent prostriedkov a prijímateľom poskytol viac ako 30 percent platieb, čím presahuje priemer všetkých operačných programov na Slovensku. Pri príležitosti druhého ročníka konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch to dnes v Žiline skonštatoval zástupca Európskej komisie, vedúci oddelenia pre Slovensko na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu politiku Christopher Todd.

Zdôraznil, že Slovensko je jedinou členskou krajinou, ktorá má samostatný operačný program pre zdravotníctvo. „Ukazuje sa, že v praxi je to veľmi dobré a aj iné európske krajiny sa z toho môžu niečo naučiť. Pretože program je veľmi koncentrovaný a prostriedky sa alokujú napríklad na boj so závažnými ochoreniami, kde má Slovensko najvyššiu úmrtnosť. Sú to srdcovo-cievne ochorenia, onkologické ochorenia, ochorenia respiračného a zažívacieho traktu. Slovensko je ešte výnimočné tým, že dosť veľké prostriedky sa investujú do obnovy, rekonštrukcie, infraštruktúry nemocníc, zdravotných stredísk, do rôznych prístavieb, nadstavieb, zatiaľ, čo v zahraničí ide väčšina prostriedkov na samotnú činnosť týchto zariadení,“ povedal Todd.

Generálny riaditeľ sekcie európskych programov a projektov ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Ľubomír Partika informoval, že celková alokácia OPZ je 250 miliónov eur v rámci dvoch osí. „Prvá os sa zaoberá modernizáciou zdravotníckych zariadení všeobecných a špecializovaných nemocníc. V rámci druhej osi podporujeme hlavne rekonštrukcie a modernizáciu polikliník a malých zdravotných stredísk s minimálnym počtom piatich ambulancií. A v rámci tejto osi máme národných projekt budovania Národnej transfúznej služby. Doteraz sme vyhlásili 12 výziev, z toho jedno bolo priame zadanie. V rámci toho bolo podaných 244 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, celkovo sme podporili 56 projektov. V súčasnosti je ukončených 16 projektov,“ uviedol Partika.

Hlavný program konferencie OPZ v projektoch tvorili prezentácie štyroch úspešne zrealizovaných projektov. Na regionálny prínos projektu s názvom Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o. sa v prezentácii zameral riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Žilpo, s.r.o. Štefan Zelník. „Vďaka čerpaniu peňazí z eurofondov sa zásadným spôsobom vylepšilo nielen prostredie, ale zlepšila sa aj prístrojová technika, zlepšili sa podmienky pre pacientov, aj pre personál. Dostali sme zhruba 1,7 milióna eur a za to sme nadstavili dve poschodia a jedno poschodie prešlo kompletnou rekonštrukciou, čím sme získali nové priestory s rozlohou zhruba 1100 metrov štvorcových. Počet vyšetrených pacientov a vykonaných operácií na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa zvýšil o 100 percent,“ dodal Zelník.

O účelnosti projektu pod názvom Imunoalergológia – nadstavba informovala riaditeľka a konateľka Imunoalergológia Dzurilla ,s.r.o. Eva Dzurillová. Zdravotnícke zariadenie podľa nej v projekte kládlo dôraz na komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti klinickej imunológie, ktorá priamo kooperuje s ostatnými odbormi, najmä onkológiou. Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti je názov projektu, o ktorom informoval riaditeľ NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy Jozef Poráč. Cieľom projektu bolo zabezpečiť komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Na záver prezentoval údaje o efektívnosti projektu s názvom Modernizácia Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ), a.s. v Košiciach riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť a primár Oddelenia radiačnej onkológie VOÚ Pavol Dubinský. Projekt bol zameraný na nákup a inštaláciu lineárneho urýchľovača pre Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: