Lekárske fakulty sa obávajú, že transformácia ohrozí výchovu mladých lekárov

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti môže viesť k ohrozeniu základov slovenského zdravotníctva, vrátane výchovy budúcich lekárov a tiež k zániku lekárskych fakúlt na Slovensku. Vo svojom uznesení to uviedol Akademický senát Lekárskej fakulty (AS LF) Univerzity Komenského v Bratislave.

S transformáciou košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UN LP) nesúhlasí AS LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V liste, ktorý vedenie a AS univerzity adresovali premiérke či ministrom školstva a zdravotníctva, sa píše, že možné vytváranie dlhov transformovanej univerzitnej nemocnice môže viesť k exekučným konaniam na jej majetok a v konečnom dôsledku aj k vyhláseniu konkurzu. „LF UPJŠ tak môže stratiť základnú materiálnu infraštruktúru na realizáciu praktickej výučby, čo ohrozí vykonávanie jej základných funkcií a teda aj jej existenciu,“ uviedla fakulta vo svojom stanovisku.

Vedeniu LF sa tiež nepáčilo, že napriek vysokému podielu zamestnancov UPJŠ v poskytovaní starostlivosti pre univerzitnú nemocnicu v Košiciach, neboli zástupcovia univerzity prizvaní na rokovania o transformácii nemocnice. Univerzita tak žiada, aby zlúčenie či zrušenie kliniky LF UPJŠ bolo právoplatné len po schválení Akademickým senátom fakulty. Vedenie univerzity a senát navyše chce, aby sa počet lôžok mohol znížiť o viac ako 20 percent len po odobrení Lekárskou fakultou UPJŠ. Zástupcovia fakulty by chceli mať miesto aj v orgánoch Univerzitnej nemocnice.

Fakulta v stanovisku zdôraznila, že univerzitné nemocnice v štátoch so zdravotníctvom na vysokej úrovni nepôsobia ako akciové spoločnosti. Ako príklad uviedla Holandsko či Dánsko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: