Bio potraviny - čo to znamená?

Bio potraviny - čo to znamená?
Zdroj: bigstockphoto.com

Význam výživy pre zdravie je známy od nepamäti. Okrídlený Hippokratov výrok: „tvoja strava nech je aj tvojím liekom“ nestráca na svojej aktuálnosti ani na začiatku tretieho tisícročia. Aj malé zmeny stravovacích návykov môžu priaznivo ovplyvniť naše zdravie. Skladba potravy sa podieľa na raste a vývoji u detí, podmieňuje vznik obezity, metabolických ochorení, ochorení srdcovo-cievneho systému, imunitného systému, nádorových ochorení... Napriek dostatočným teoretickým vedomostiam o zdravej výžive a jej vplyve na organizmus sa väčšina ľudí, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin, stravuje nesprávne.

Legislatívna úprava

Pojmy ako racionálna strava, ekopotraviny, biopotraviny, funkčné potraviny, ale aj geneticky modifikované potraviny sa objavujú v odborných a populárnych článkoch. Zaoberajú sa nimi novinári, zdravotníci a hlavne koneční spotrebitelia – konzumenti. Ako si medzi nimi vybrať? Znamená každý pojem samostatný spôsob stravovania? Nie. Jednotlivé pojmy sa navzájom prelínajú – biopotraviny určite spadajú pod racionálnu výživu. Vývoj zásad výživy závisí na spôsobe života, výživových zdrojoch, skúsenostiach, vedeckých poznatkoch, laických názoroch a kultúrnych tradíciách.

Biopotraviny sú spracované z bioproduktov dopestovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva. Udeľovanie značky Ekologické poľnohospodárstvo vymedzujú rôzne nariadenia a zákony EÚ. Na úrovni SR sa udeľuje značka „ekopoľnohospodárstvo“ podľa zákona NR SR č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve. Na obaloch takýchto výrobkov je značka označujúca produkt ekopoľnohospodárstva.

Ktoré potraviny sú bio?

Ide o potraviny a produkty, ktoré boli dopestované a vyrobené čo najšetrnejším a najprirodzenejším spôsobom, bez používania umelých hnojív, chemických látok, chemických postrekov, herbicídov a pesticídov, genetických manipulácií a hormónov. Je to návrat k tradičnej výrobe potravín a jej spracovaniu. Základom ekopoľnohospodárstva sú rešpektovanie prírody a spolupráca s ňou.

Biopotraviny sú potraviny tak rastlinného, ako aj živočíšneho pôvodu. V procese ich spracovania sa zachováva čo najväčšia biologická hodnota potravy, a tým aj výživné látky. Pri spracovaní sa nepoužívajú syntetické konzervačné látky, farbivá a dochucovadlá. Všetky tzv. „éčka“ sú iba prírodného pôvodu. Aj postupy pri príprave biopotravín sú iba prirodzené a nepoužíva sa napríklad bielenie, ožarovanie, mikrovlnný ohrev... V ekopoľnohospodárstve nie je povolené používanie agrochemikálií (syntetické hnojivá, herbicídy a pesticídy), ani chemických látok na reguláciu rastu. Zvieratá sa nemôžu chovať v uzavretých priestoroch bez možností pobytu vo výbehoch, alebo na pastve, nemôžu sa im preventívne podávať lieky a hormóny. Krmivo zvierat musí byť iba prirodzené. Balenie výrobkom má taktiež presné pravidlá – plasty ako obalová technika sú nevhodné. Rovnako aj hliníkové fólie.

Ekopoľnohospodárstvo vzniklo asi pred tridsiatimi rokmi na základe logických úvah – nemôžeme predsa donekonečna ovplyvňovať prírodu umelými spôsobmi a neočakávať vplyv na organizmus. Krajiny ako Veľká Británia, Švajčiarsko, Rakúsko, Španielsko nám môžu byť príkladom. Najviac ekofariem v pomere k počtu obyvateľov má Švédsko, Rakúsko, Taliansko a Švajčiarsko. Biopotraviny obsahujú viac minerálov a vitamínov. Ekopoľnohospodári tvrdia, že biopotraviny sú chutnejšie a je ich možné dlhšie skladovať. Je však na každom z nás, akú skladbu stravy si vyberieme, a tým aj ovplyvníme svoje zdravie.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: