ZP Dôvera zverejnila na internete zoznam neplatičov

Presne 85.386 neplatičov s celkovým záväzkom 56,7 milióna eur je na zozname dlžníkov, ktorý v súlade s novelizovanou legislatívou zverejnila dnes zdravotná poisťovňa Dôvera. "Vyhľadávanie v zozname je k dispozícii pre verejnosť aj lekárov. Tí si tak môžu overiť, či ich pacient má z verejného zdravotného poistenia nárok aj na odkladnú zdravotnú starostlivosť alebo iba na akútnu," informovala PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová.

Vysvetlila, že samoplatiteľ, živnostník alebo zamestnávateľ sa do zoznamu dostane vtedy, ak zdravotnej poisťovni Dôvera nezaplatil od januára 2009 poistné alebo preddavky na poistné za tri mesiace, prípadne má nedoplatok z ročného zúčtovania a zároveň jeho dlh dosahuje aspoň desať eur. "Ak má platiteľ dlh viac ako desať eur na preddavkoch na poistné alebo z ročného zúčtovania, zdravotná poisťovňa za neho uhradí iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť – teda starostlivosť poskytnutú v akútnom stave," pripomenula.

Odkladnú liečbu ako napríklad kúpele, plánovanú hospitalizáciu alebo plánované ambulantné vyšetrenie si musí dlžník zaplatiť sám. Zdravotná poisťovňa bude jeho zdravotnú starostlivosť v plnej miere hradiť až potom, ako zaplatí svoj dlh. Ak však má platiteľ dlh na poistnom, ktoré malo byť uhradené v minulom roku po podaní ročného zúčtovania a nemá povinnosť podať ročné zúčtovanie, v zozname je uvedený, ale zostáva mu nárok aj na odkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak sa klient zdravotnej poisťovne v zozname nájde, má možnosť svoj dlh uhradiť alebo podať voči zverejneniu reklamáciu. "To, že platiteľ nie je v zozname neplatičov, automaticky neznamená, že má vysporiadané všetky svoje záväzky voči zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa totiž uvádza v zozname iba údaje od roku 2009," poukázala Šimunová.

Zoznam dlžníkov >>>

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: