Prinesie rok 2011 vytúženú zmenu v zdravotníctve?

Prinesie rok 2011 vytúženú zmenu v zdravotníctve?
Zdroj: bigstockphoto.com

Kríza dotlačila slovenské zdravotníctvo nad okraj priepasti. Naplno ukázala, čo všetko sa v predchádzajúcich rokoch v tejto sfére zanedbalo. Nedostatok financií je realitou a trpezlivosť stratili aj tí, čo majú k zdraviu obyvateľov najbližšie. Lekári odmietajú riešenia prijaté štátom a za zlepšenie svojho postavenia sú ochotní ísť do konfliktu. Vyzerá to tak, že v týchto mesiacoch sa rozhoduje o budúcom fungovaní a výkonnosti slovenského zdravotníctva.

Čo bude ďalej s transformáciou? Rozhoduje v strategickom riadení zdravotníctva politika alebo odbornosť? Zabezpečí zmenu manažérskych prístupov len zmena právnej formy zdravotníckych zariadení? Kedy bude naozaj dosť financií?

Zdravotníctvo, tak ako ekonomiku Slovenska, dusí korupcia aj nízka transparentnosť. Reč nie je o „všimnom“ od pacientov, ale aj o liekovej politike a verejnom obstarávaní zdravotníckej techniky a materiálu. Musí byť v neustálom rozpore snaha o kvalitu zdravotnej starostlivosti a organizačná kvalita? Existujú praktické skúsenosti, keď procesné riadenie nielen zlepšilo procesy, ale skvalitnilo aj zdravotnícke služby?

Splní sa raz sen o efektívnej nemocnici? Dá sa výkonnosť nemocnice riadiť? Ako vybudovať fungujúci manažérsky a motivačný systém v zdravotníctve? Ako zabezpečiť efektívne riadenie siete zdravotníckych zariadení? Ako to funguje v Česku a Rakúsku? Ako zadefinovať hlavné priority pri riadení nemocnice.

Odpovede na tieto otázky prinesie TREND konferencia Zdravotnícky manažment, na ktorej vystúpia Peter Ottinger z Asociácie nemocníc Slovenska, Marián Kollár z Lekárskeho odborového združenia, Eduard Maták z Penty, Ladislav Pásztor, riaditeľ Slovak Diagnostic Group, Marian Faktor z Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Miroslav Žilinek, zdravotná poisťovňa Dôvera, riaditelia nemocníc Marta Eckhardtová, Daniela Pršebicová, Stanislav Janota a ďalší pozvaní prednášajúci.


TREND konferencia Zdravotnícky manažment 2011
3. – 4. novembra 2011, hotel Gate One Bratislava
Viac informácií nájdete na: www.trendkonferencie.sk 

Program >
Prihláška >

Autor článku: PR článok

Dátum zverejnenia: