Workshop LPR pre študentov sa zameria na boj proti fajčeniu

Liga proti rakovine sa v rámci svojich aktivít zameriava aj na výchovu, prevenciu a vzdelávanie. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt Onkologickej výchovy na školách, ktorá sa realizuje v základných a stredných školách formou nepovinného predmetu alebo krúžku od roku 1998. Študenti sa prostredníctvom tohto predmetu v škole oboznamujú s prevenciou, zdravým životným štýlom, ale aj zároveň sa dozvedajú aj o nových poznatkoch v oblasti prevencie i liečby onkologických ochorení.

Študenti sa spolu so svojimi vyučujúcimi dvakrát do roka zúčastňujú pravidelných workshopov zameraných vždy na konkrétnu tému. Tohtoročný workshop je zameraný na tému boja proti fajčeniu. Cieľom je mladým ľuďom povedať o škodlivosti fajčenia a hovoriť s nimi na tému škodlivosti fajčenia. Trojdňový workshop pre 100 študentov a pedagógov z celého Slovenska sa uskutoční od 20. do 22. októbra v Bratislave. Študentom sa budú venovať odborníci z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a z poradne na odvykanie fajčenia RÚVZ v Bratislave. Svoj pohľad na fajčenie im sprostredkujú aj študenti medicíny, ktorí sa ich budú snažiť osloviť z pozície mladých ľudí. Svoj príbeh i motiváciu prečo prestať fajčiť príde študentom na workshop porozprávať Slavomír Hnatič - slovenská tvár kampane Ex-fajčiari sú nezastaviteľní. Ako bývalý fajčiar sprostredkuje študentom všetky dôvody, prečo je život bez cigarety zaujímavejší a čo všetko získal svojim rozhodnutím.

Dobrovoľníci Ligy proti rakovine dnes vymenia cigarety za jablká

V závere Týždňa proti rakovine sa dnes uskutoční 13. ročník Dňa jabĺk. V Bratislave i v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine (LPR) tak bude možné stretnúť v popoludňajších hodinách dobrovoľníkov, ktorí ponúknu možnosť vymeniť cigaretu za jablko. Súčasťou Dňa jabĺk bude od 16.00 do 19.00 h. v bratislavskom obchodnom dome Ikea event pre deti. Vystúpi tu napríklad Laci Strike a skupina Fragile. Cieľom podujatia je deťom hravou formou vysvetliť prečo je dôležité nefajčiť a mať zdravé pľúca. Rodičom detí bude zase liga vysvetľovať prečo by nemali fajčiť v prítomnosti svojich detí. Týždeň proti rakovine odštartoval v pondelok 17. októbra, kedy aj liga spustila edukačno–preventívnu kampaň s headlinom "Neodfajčite im detstvo". Jej cieľom je apelovať na rodičov, aby si uvedomili ich silný vplyv na deti a rozsah možností, ktoré vytvára rodinné prostredie na ďalšie formovanie života detí. Ako upozorňuje LPR, v prípade, ak sa v rodine fajčí, dieťa už od malička získava nesprávne návyky, "odkukáva" zlý životný štýl, ktorý následne formuje a ovplyvňuje jeho ďalší život. Nemenej závažným faktom podľa ligy je, že sa stáva vo fajčiarskej rodine už v útlom veku pasívnym fajčiarom. Závislosť od tabaku je dnes najrozšírenejšou a najsilnejšou závislosťou na svete. Vo svete fajčí až 1,3 miliardy ľudí a na následky fajčenia ročne celosvetovo zomiera až päť miliónov ľudí. Odborníci v súčasnosti bijú na poplach a upozorňujú, že každých pár sekúnd zomrie človek na ochorenia súvisiace s fajčením. 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: