Lekári zaznamenali v tomto týždni takmer 49.000 prípadov ARO

Zdravotníci zaznamenali v tomto kalendárnom týždni 48.650 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), ktoré sa najčastejšie vyskytovali u detí do päť rokov. Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 1237 osôb. Najviac ARO hlásili lekári v Nitrianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. TASR dnes o tom informoval odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR. Z celkového počtu ARO bolo v 42. kalendárnom týždni 5628 prípadov hlásených ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie CHPO postihli deti vo vekovej skupine šesť až 14 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: