Súkromní lekári podporujú skrátenie prevádzky ambulantných pohotovostí

Súkromní lekári podporujú skrátenie prevádzky ambulantných pohotovostí do 22.00 h, ktoré navrhlo ministerstvo zdravotníctva. "Návrh výrazným spôsobom zmierni dopad zákonnej povinnosti vykonávať služby lekárskej služby prvej pomoci stanovenú pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti (LSPP) a tiež pozitívnym spôsobom ovplyvní podmienky pre prevádzkovanie týchto ambulancií samotným poskytovateľom v pohotovostných ambulanciách," píše sa v stanovisku Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR.

Pri aplikácii súčasnej právnej úpravy v praxi vznikajú podľa asociácie "vážne" problémy, najmä v spádových územiach s menším počtom obyvateľov a tiež spádových územiach s veľkou výmerou a riedkym osídlením, ktorých je väčšina. Tieto problémy znamenajú v mnohých okresoch ohrozenie riadneho fungovania ambulancií LSPP a teda dostupnosti tohto druhu zdravotnej starostlivosti.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá skrátenie LSPP prináša odstráni podľa ASL SR aj porušovanie smernice Európskej únie o pracovnom čase zdravotníckych pracovníkov. "Úprava prevádzkovej doby pohotovostných ambulancií vylúči prípady, keď všeobecný lekár vykonáva prácu až 34 hodín nepretržite," poukázala asociácia. Návrh novely zákona napriek tomu, že rieši najakútnejšie problémy v tejto oblasti, neznamená zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občana, tvrdia súkromní lekári. "Naopak, znamená vynikajúcu dostupnosť kvalitnej nepretržitej zdravotnej starostlivosti aj v čase po 22.00 h., veľmi dobre vybudovanou sieťou Rýchlej zdravotníckej pomoci a Rýchlej lekárskej pomoci."

Brány ambulantných a zubných pohotovostí by sa mali od apríla budúceho roku zatvárať už od 22.00 h. V dňoch pracovného pokoja by mali ambulantné pohotovosti fungovať od 07.00 do 22.00 h. Zmeny vo fungovaní LSPP navrhlo ministerstvo zdravotníctva podľa ktorého bolo nepretržité fungovanie LSPP neefektívne. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti po 22.00 h má zabezpečovať ústavná pohotovostná služba a záchranná zdravotná služba. Návrh musí ešte odobriť vláda, parlament a prezident.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: