ÚDZS preveruje čakacie zoznamy poistencov na plánované zákroky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal koncom augusta z vlastnej iniciatívy vykonávať dohľad vo všetkých zdravotných poisťovniach. "Jeho predmetom je dodržiavanie platných právnych predpisov pri vedení zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti," povedala pre TASR hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová. V súčasnej dobe ešte dohľady nie sú ukončené, úrad bude o ich záveroch bližšie informovať v prvej polovici novembra.

Miklášová vysvetlila, že v zmysle zákona je zdravotná poisťovňa povinná zabezpečiť poistencovi úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zaradenia poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Výnimkou môže byť prípad, ak by náklady na zabezpečenie tejto plánovanej zdravotnej starostlivosti ohrozili úhradu tej neodkladnej.

Pokiaľ má poistenec výhrady k postupu poisťovne pri vedení čakacích zoznamov, prípadne mu poisťovňa nezabezpečila úhradu plánovanej starostlivosti najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zaradenia do zoznamu, môže sa obrátiť na úrad, ktorý vykoná dohľad. "Úrad môže skontrolovať poisťovňu, nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak si poskytovateľ neplní povinnosti v súvislosti s čakacími zoznamami, mala by to riešiť poisťovňa v rámci zmluvného vzťahu alebo samosprávny kraj, prípadne Ministerstvo zdravotníctva SR ako orgán príslušný na vydanie povolenia z pohľadu neplnenia povinností poskytovateľa," objasnila Miklášová. Poskytovateľ odporúča poistencovi plánovanú zdravotnú starostlivosť v prípade, ak by mal na zákrok čakať dlhšie ako tri mesiace. Vlani na čakacie zoznamy pribudlo 16.000 ľudí, 13.000 z nich vyradili a 9000 ľudí na konci roku 2010 čakalo na poskytnutie starostlivosti. Úrad koncom minulého roka upozornil, že počet ľudí v zoznamoch môže narastať pre zmeny normatívov a zužovanie počtu zmluvných poskytovateľov zo strany poisťovní.

Koľko poistencov je na zoznamoch v súčasnosti zatiaľ nie je jasné. "Úrad má priebežne informáciu o počte poistencov na čakacích listinách na základe dávok zo zdravotných poisťovní, ale tento údaj nemá výpovednú hodnotu a nezodpovedá realite z dôvodu, že zdravotné poisťovne nevedú tieto zoznamy korektne a podľa právnych predpisov," uzavrela Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: