MUDr. A.Czambelová bola spoluzakladateľkou transfúznej služby

Lekárka Anna Czambelová bola organizátorkou zdravotníctva a spoluzakladateľkou transfúznej služby na Slovensku. V stredu 26. októbra uplynie 40 rokov od jej úmrtia.

Anna Czambelová sa narodila 29. marca 1920 v Slovenskej Ľupči v rodine učiteľa Samuela Czambela. Študovala na lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde v roku 1947 získala titul MUDr. Pracovala v Banskej Bystrici a Trenčíne, od roku 1953 až do svojej smrti pôsobila ako prednostka Krajskej transfúznej stanice v Nitre.
V Nitre vybudovala Hematologicko-transfúzne oddelenie, ktorého význam presiahol rámec kraja. Niekoľko rokov tu pôsobila vo vedúcej funkcii primára. Svoje praktické a teoretické poznatky uplatnila na prednáškach, na odborných seminároch o problémoch hematológie v pokročilom veku, o akútnych potransfúznych príhodách, o príprave a použití antiglobulínového AGH séra (séra proti ľudskej bielkovine).

Lekárka Anna Czambelová je spoluautorkou publikácie Význam zdravotníckej osvety pri propagácii darcovstva krvi a odborných štúdií, ktoré postupne uverejňovala v časopisoch Bratislavské lekárske listy a Folia biologica. Roku 1944 sa aktívne zúčastnila na Slovenskom národnom povstaní (SNP). Zomrela 26. októbra 1971 v Nitre vo veku iba 51 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: