Arbitrážny tribunál uzavrel spor s akcionárom Dôvery a Apolla v prospech SR

Medzinárodný arbitrážny tribunál vydal 17. októbra tohto roka konečné rozhodnutie v investičnom spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenska. Informoval o tom dnes hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Holandská spoločnosť HICEE, ktorá je členom skupiny Penta a akcionárom zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo (do 30.12.2009), sa domáhala údajného porušenia dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Tá mala byť porušená kvôli prijatiu viacerých zmien zákonov v oblasti systému zdravotného poistenia od roku 2007. Požadovaná výška škôd bola spoločnosťou HICEE vyčíslená na viac ako 1 miliardu eur.

Už vo svojom čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii z 23. mája tohto roka arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore, keďže nepriamy podiel HICEE v poisťovniach Dôvera a Apollo nespĺňa predpoklady ochrany investície. "Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru SR v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní," zdôraznil Jaroš. Naďalej však čelí dvom medzinárodným arbitrážam, ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

Vzhľadom na jurisdikčné rozhodnutie v prospech SR sa arbitráž nedostala do fázy, v ktorej by arbitrážny tribunál posudzoval merito sporu, t. j. či zmena zákonov v oblasti zdravotného poistenia predstavovala porušenie dohody o ochrane investícií a spôsobila škodu spoločnosti HICEE. Slovensko v arbitrážnom konaní zastupoval tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a Jozef Vozár. V tejto arbitráži Slovenská republika doteraz zaplatila viac ako 5,5 milióna eur na svoje zastupovanie v spore a 250.000 eur ako preddavok, z ktorého sa hradili trovy tribunálu. Podľa Jaroša je to už tretí úspech Slovenska v rozhodcovskom konaní začatom zahraničnou spoločnosťou na základe jednej z dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií. V marci tohto roka bolo doručené rozhodnutie v spore medzi Alps Finance and Trade AG (AFT) a SR, ktorým arbitrážny tribunál rozhodol v prospech Slovenska, zamietol všetky nároky žalobcu proti štátu a nariadil AFT nahradiť všetky trovy rozhodcovského konania.

V októbri 2009, rovnako v jurisdikčnej fáze, sa Slovenská republika v plnom rozsahu ubránila nárokom vzneseným spoločnosťou Austrian Airlines AG na základe dohody medzi ČSFR a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií.

Tribunál nerozhodol, či došlo k poškodeniu investície, súdime sa ďalej

Arbitrážny tribunál v spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou nevydal žiadne rozhodnutie o tom, či došlo k poškodeniu investície a nezaoberal sa ani náhradou škody. V súvislosti s ukončením tohto medzinárodného sporu o ochranu investícií na to upozorňuje hovorca vlastníka spoločnosti, finančnej skupiny Penta, Martin Danko.
Penta je vlastníkom HICEE, akcionára zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo, ktorý žaloval štát kvôli zmenám v legislatíve za vlády Roberta Fica (Smer-SD), zakazujúcej tvoriť zisk z verejného zdravotného poistenia.

Arbitrážny súd podľa právneho zástupcu SR, medzinárodnej spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom zvažoval, či je možné definíciu v dohode o ochrane investícií, ktorá chráni tzv. investície investorov inej zmluvnej strany, rozšíriť aj na nepriame investície HICEE v Dôvere a Apolle."Rozhodcovský súd prijal argumentáciu Skaddenu, že záujmy HICEE v poisťovni Dôvera a Apollo nemožno považovať za investície investorov inej zmluvnej strany, a odmietol tak podanie v plnom rozsahu," zdôraznil právny zástupca SR. Aj tento výsledok tak potvrdil doterajšie výsledky Skaddenu, ktorý ešte nikdy neprehral medzinárodnú investičnú arbitráž.

V súvislosti s dnešným zverejneným rezultátom sporu TASR oslovilo advokátku Janu Martinkovú, ktorá sa venuje problematike zisku zdravotných poisťovní, a ktorá už v októbri 2010 odhadla, že v tomto arbitrážnom spore môže byť Slovensko úspešné. "Bola som presvedčená o tom, že pri dobre zvolenej taktike, stratégii a procesnom postupe bude mať Slovensko v týchto arbitrážnych sporoch veľkú šancu na úspech, čo sa v prípade HICEE aj stalo". Ako ďalej zdôraznila "prípadný úspech slovenskej strany v iných arbitrážnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní, záleží aj od toho, do akej miery naši právni zástupcovia využijú slabiny a špecifiká toho ktorého prípadu v náš prospech. O slabinách Eureka som sa už dávnejšie zmieňovala a v prípade Euram je minimálne jedna okolnosť, ktorá by mohla proces ukončiť."

"Arbitrážny tribunál vo svojom predbežnom rozhodnutí v apríli 2011 konštatoval, že riešenie uvedeného sporu nepatrí do jeho jurisdikcie. Toto rozhodnutie bolo stranám sporu finálne doručené v septembri 2011," priblížil pre TASR Danko."

Aj vzhľadom k tomu, že Ústavný súd SR už rozhodol o protiústavnosti novely zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007, rozhodli sme sa neuplatňovať žiadne ďalšie opravné prostriedky v rámci medzinárodnej arbitráže," doplnil.

Zároveň pripomenul, že spor so štátom vedie Penta naďalej na úrovni domácich súdov, kde bola podaná žaloba voči poškodeniu investície na Okresný súd Bratislava 1. "Ide o prebiehajúci spor, ktorý nebudeme do rozhodnutia súdov komentovať," dodal Danko.

Ministerstvo financií (MF) SR dnes informovalo, že medzinárodný arbitrážny tribunál vydal 17. októbra tohto roka konečné rozhodnutie v investičnom spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenska. Požadovaná výška škôd bola spoločnosťou HICEE vyčíslená na viac ako 1 miliardu eur.

Už vo svojom čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii z 23. mája tohto roka arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore, keďže nepriamy podiel HICEE v poisťovniach Dôvera a Apollo nespĺňa predpoklady ochrany investície. "Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru SR v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní," pripomenul dnes hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Naďalej však Slovensko čelí dvom medzinárodným arbitrážam, ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: