Podľa riaditeľa UNLP Košice MUDr. Tomáša Siebera je reštrukturalizácia nemocnice nevyhnutná

Podľa riaditeľa UNLP Košice MUDr. Tomáša Siebera  je reštrukturalizácia nemocnice nevyhnutná
Zdroj: bigstockphoto.com

Pred troma týždňami bol menovaný do funkcie riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Tomáš Sieber, ktorý vo výberovom konaní na riaditeľa UNLP Košice skončil v januári tohto roka na druhom mieste.

„Do UNLP Košice som prišiel s konkrétnymi predstavami o jej ekonomickom ozdravení a reštrukturalizácii. Bez ohľadu na právnu formu bude reštrukturalizácia zdravotníckeho zariadenia nevyhnutná a ostáva mojou prioritou. Vyžaduje si súbor systémových krokov, ktoré sa dotknú činností na všetkých úrovniach. S prípravou
na viaceré zmeny sme už začali, okrem toho sa v tejto chvíli sústreďujeme na vyriešenie situácie súvisiacej s hromadnými výpoveďami. Hľadáme také možnosti, ktoré čo najmenej obmedzia našich pacientov a pre prípad, že sa s lekármi napokon nedohodneme, pripravujeme krízový plán na pokrytie čo najširšej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí MUDr. Tomáš Sieber.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice bolo doručených celkovo 236 platných výpovedí lekárov a 9 lekárov následne svoju výpoveď stiahlo. Počet výpovedí k dnešnému dňu teda predstavuje 227, čo predstavuje cca 29 % z celkového počtu 783 lekárov. Výpovede podali zamestnanci z menej než polovice pracovísk UNLP Košice (23 z 52). Najvyššie percento výpovedí (70-80 %) evidujeme u pracovníkov II. chirurgickej kliniky, kliniky hematológie a onkohematológie, urologickej kliniky, kliniky pneumológie a ftizeológie, neurochirurgickej kliniky, I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a urologického oddelenia.

„UNLP Košice je koncová nemocnica a podniknem všetky kroky, aby naďalej poskytovala komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientov svojho spádového regiónu. Chcem poďakovať všetkým lekárom, ktorí výpovede nepodali za ich zodpovedný prístup. Na tých ostatných budem apelovať, aby ich do konca októbra vzali späť. Pokiaľ sa mi nepodarí presvedčiť ich, aby výpovede stiahli, oslovíme lekárov, ktorých evidujeme ako žiadateľov o prijatie do zamestnania (ich počet je 167) s pracovnou ponukou a uplatníme po prvom decembri krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho súčasťou bude spájanie totožných pracovísk, presúvanie pracovníkov medzi príbuznými odbormi či hospitalizácia pacientov na iných oddeleniach. V takomto režime pochopiteľne dôjde k istému obmedzeniu pacientov, no urgentná starostlivosť bude zaručená v plnom rozsahu a odkladnú zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v najširšej možnej miere,“ konštatuje MUDr. Tomáš Sieber, ktorý chce viac komunikovať s lekármi, aby pochopili potrebu reštrukturalizácie a racionalizačných opatrení.

„Verím v ich zodpovednosť a pragmatický prístup. Hovoril som s lekármi na gremiálnych poradách a jednám s nimi aj individuálne počas návštev jednotlivých pracovísk, ktoré realizujem v týchto dňoch, aby som sa oboznámil s ich činnosťou a potrebami. Chcem zdravotníkov presvedčiť, že prevádzka univerzitnej nemocnice nemusí byť stratová a že správnymi krokmi dosiahneme nielen pozitívny hospodársky výsledok, ale aj lepšie platové ohodnotenie zamestnancov. Pretože práve zdravo fungujúca spoločnosť s efektívnym hospodárením je jednou z ciest, ako uspokojiť ich požiadavky. Potrebujeme niekoľko mesiacov a výsledky budú môcť zhodnotiť sami,“ dodáva MUDr. Tomáš Sieber, ktorý chce tiež zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s Lekárskou fakultou UPJŠ. Jednanie s jej vedením inicioval bezprostredne po svojom nástupe do funkcie riaditeľa UNLP Košice.

K finančnej stabilizácii zdravotníckeho zariadenia budú smerovať viaceré reštrukturalizačné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú. „Prioritou je dočerpávanie limitov v zdravotných poisťovniach, centralizácia nákupných činností, prehodnocovanie dodávateľských zmlúv a príprava novej stratégie UNLP Košice. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a premietnu sa aj do miezd zdravotníckych pracovníkov. Mojim cieľom je vytvoriť model fungujúcej nemocnice, v ktorej sa budú napĺňať tri hlavné funkcie – liečiť, učiť, objavovať,“ zdôrazňuje nový riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Kto je MUDr. Tomáš Sieber

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ ukončil v roku 1993. Po skončení štúdia pracoval 12 rokov pre zastúpenie spoločnosti OLYMPUS v oblasti zdravotníckej techniky, v posledných rokoch najmä v pozícii obchodného a produktového manažéra spoločnosti. Následne sa niekoľko rokov venoval konzultačnej činnosti zameranej
na zvyšovanie efektivity procesov a systémov riadenia vo veľkých spoločnostiach. Od apríla do septembra 2011 pôsobil ako generálny riaditeľ Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.

Jeho prvé plány v UNLP Košice:

  • Vyriešiť situáciu s výpoveďami lekárov tak, aby bola v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice zachovaná komplexná zdravotná starostlivosť pre jej pacientov.
  • Prijať racionalizačné opatrenia smerujúce k finančnej stabilizácii zdravotníckeho zariadenia.
  • Vytvoriť model fungujúcej nemocnice, v ktorej sa budú napĺňať tri hlavné funkcie – liečiť, učiť, objavovať.
  • Zlepšiť spoluprácu UNLP Košice s Lekárskou fakultou UPJŠ a presadzovať nutnosť tímovej spolupráce v rámci zdravotníckeho zariadenia na všetkých úrovniach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: