Prvé peniaze z oddlžovanie nemocníc už smerujú k veriteľom

Na účty veriteľov slovenských štátnych zdravotníckych zariadení už v rámci oddlžovania nemocníc pred ich transformáciou na akciové spoločnosti poputovali prvé peniaze. Ako dnes informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, k 11. októbru previedlo na osobitné účty jednotlivých zdravotníckych zariadení zdroje na úhradu záväzkov voči verejnému sektoru. Následne boli prostredníctvom Štátnej pokladnice zadané platby voči verejnému sektoru, zatiaľ vo výške takmer 87,2 milióna eur. "Niektoré úhrady v závislosti od dňa zadania už boli splatné a po verifikácii MZ SR už boli prevedené na účty veriteľov," poukázal rezort.

Do 20. októbra zároveň komisia pre finančnú stabilizáciu odobrila 339 dohôd medzi zdravotníckymi zariadeniami a veriteľmi v hodnote prevyšujúcej 104,5 milióna eur. Zároveň MZ SR previedlo finančné zdroje vo výške zodpovedajúcej týmto dohodám na špeciálne účty zdravotníckych zariadení. "Predpokladáme, že po zadaní platieb do systému štátnej pokladnice a ich verifikácii MZ SR prvé platby veriteľom mimo verejného sektora budú pripísané na ich účty do konca budúceho týždňa. Postupne po schválení ďalších dohôd bude proces úhrad kontinuálne pokračovať," uviedlo ministerstvo.

Štát dá na oddlžovanie štátnych zdravotníckych zariadení pred ich transformáciou na akciové spoločnosti 350 miliónov eur zo štátnych aktív. Rokovanie s veriteľmi prebieha na viacerých úrovniach, s tými najväčšími rokuje komisia zložená zo zástupcov ministerstva zdravotníctva a financií. S malými veriteľmi budú rokovať riaditelia nemocníc. Cieľom rokovaní je dohodnúť vzdanie sa úhrady príslušenstva, sankcií, penále a ďalších poplatkov, ktoré nie sú súčasťou istiny, respektíve dohodnúť skonto pohľadávok.

Tridsaťjeden zdravotníckych zariadení by sa malo podľa návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach účinnej od apríla transformovať do konca tohto roka. V odôvodnených prípadoch by sa tento termín mohol posunúť o pol roka. O pol roka viac majú aj nemocnice ministerstiev vnútra a obrany.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: