Počet pracovných úrazov sa od roku 2007 znížil takmer o 3000

Počet pracovných úrazov registrovaných inšpekciou práce klesol od roku 2007 takmer o 3000. Kým v roku 2007 k zraneniam pri práci došlo v 9998 prípadoch, v minulom roku bolo úrazov 7140.

"Podstatným činiteľom, ktorý nám umožňuje znižovať pracovné úrazy, je osveta, prevencia a činnosť kontrolných orgánov," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii Laurencia Jančurová z Národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dodala, že štatistiku ovplyvňuje aj zvyšovanie nezamestnanosti. "Z pracovného pomeru odchádzajú ako prví tí, ktorí majú nižšie vzdelanie, nižšie pracovné návyky, u ktorých je podľa našich štatistík vyššia pracovná úrazovosť," povedala Jančurová. K najväčšiemu množstvu pracovných úrazov dochádza v stavebníctve a v priemyselnej výrobe.

Až 20 percent pracovných úrazov, ktoré vznikajú v krajinách Európskej únie, spôsobuje nesprávna údržba strojov. Aj preto je Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktorý sa uskutočňuje od 24. do 28. októbra, už druhýkrát venovaný bezpečnosti v údržbe. Počas tohto týždňa zorganizuje inšpekcia práce v každom kraji Slovenska viacero akcií. V celej únii sa uskutočnia stovky výstav, odborných školení, prednášok a informačných kampaní. "V tomto týždni, ktorý je pravidelne venovaný BOZP, organizujeme prednášky pre vysoké školy, školenia pre odborníkov z oblasti BOZP, dni otvorených dverí na našich inšpektorátoch, ale napríklad aj vzdelávacie aktivity na stredných odborných školách. Spolu ide o takmer dve desiatky aktivít, ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti," zdôraznila generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Jana Popovičová. "Slovensko sa v Koncepcii BOZP na roky 2008 až 2012 zaviazalo znížiť mieru pracovnej úrazovosti o 25 percent, zvýšiť podiel prevencie a poradenstva s cieľom pomáhať hlavne malým a stredným podnikom," dodala Popovičová.

Týždeň BOZP, ktorý sa vždy organizuje počas 43. týždňa v roku, je celoeurópskou aktivitou, ktorú organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci. V minulom roku sa do aktivít zapojilo 30 krajín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: