Úroveň výživy detí je na vysokej úrovni, v jedálničku však chýba zelenina

Úroveň výživy detí je na vysokej úrovni, v jedálničku však chýba zelenina
Zdroj: bigstockphoto.com

Úroveň výživy detí na Slovensku možno vo všeobecnosti hodnotiť ako vysokú. Tvrdí to na základe výskumu Katarína Babincová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. "Napriek tomu sa deti dopúšťajú chýb v stravovaní a medzi tie najzávažnejšie zistenia patrí konzumácia ovocia a zeleniny," uviedla pre TASR Babincová. Podľa odporúčaní správnej výživy, ovocie a zelenina by mali v jedálnych lístkoch figurovať viackrát denne. "To odporúčanie, čo sa týka ovocia, plnia iba približne 2/3 detí, pri zelenine je to ešte horšie, tam len jedna tretina detí konzumuje denne čerstvú zeleninu," konkretizovala Babincová.

Uspokojivá situácia podľa nej nie je ani v konzumácii mlieka, pretože denne pijú mlieko len dve tretiny detí. "Čo sa týka obilnín, tak sa naďalej stretávame s preferovaním bieleho pečiva aj u detí, veľmi zaostáva konzumácia rýb, len okolo 15 % detí konzumuje ryby raz do týždňa, ako vyplýva z odporúčaní správnej výživy," doplnila Babincová.
Problémom je aj zistenie, že vysoké percento detí neraňajkuje pravidelne. "Je to 37,5 % detí. Absencia raňajok sa dáva do súvislosti s horšou pozornosťou a horším prospechom dieťaťa v škole, a tak isto je to rizikový faktor pre vznik obezity," vysvetľuje Babincová. Podľa nej je potrebné odstrániť ďalší nedostatok, a tým je konzumácia neúplných obedov. "Až tretina detí vynecháva polievku," objasnila.

Podľa nej najdôležitejšia úloha pri stravovacích návykov patrí rodine. "Dieťa je veľmi dobrý pozorovateľ, a keď vidí, ako sa stravujú rodičia alebo jeho okolie, tak si tento spôsob stravovania prisvojí a považuje ho za úplne normálny," konštatovala. Ďalšiu úlohu plní aj škola a kamaráti. "Aj samotné školské prostredie môže poskytovať veľa impulzov k správnym stravovacím návykom, napr. rôzne nástenky, na rôznych predmetoch sa dá hovoriť o správnom stravovaní," objasnila.

Výskum o stravovacích návykov u detí sa uskutočnil v rokoch 2007 – 2009 na viac ako 4600 deťoch vo veku 9 – 15 rokov v 13 okresoch na Slovensku. V súčasnosti sa realizuje ďalší výskum, ktorý by mal odborníkom preukázať, aké sú regionálne rozdiely v stravovaní detí na Slovensku. "Bude do neho zapojených až 16.000 detí všetkým vekových kategórií, tu už bude možné poukázať aj na regionálne rozdiely," vysvetľuje Babincová. Výskum by mal byť ukončený v roku 2014, doposiaľ sú známe len čiastočné výsledky o stravovaní detí v predškolskom veku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: