Z ministerstva unikol manuál, ako komunikovať výpovede lekárov

Ministerstvo zdravotníctva má vlastné predstavy o tom, ako by riaditelia nemocníc mali komunikovať s médiami o situácii súvisiacej s hromadnými výpoveďami lekárov. "Odporúčam vám vo vašich vyjadreniach rozdeľovať lekárov a odborárov. Lekárov si musíme zastávať, odborárov kritizovať za to, že len žiadajú peniaze a neponúkajú riešenie," píše sa v podkladoch k dnešnému stretnutiu ministra Ivana Uhliarika s riaditeľmi nemocníc, kde padali výpovede, ktoré má TASR k dispozícii.

Ako vyplýva z materiálov, šéf rezortu mal na dnešnom stretnutí okrem iného požiadať riaditeľov, aby boli opatrní v tom, čo povedia médiám. "V žiadnom prípade netreba tému výpovedí zľahčovať ani médiám hovoriť, že po 1. 12. sa nič neudeje a všetko bude tak, ako bolo. Ak nastane problém, budete v tom spolu, nesmieme vytvárať falošné nádeje pre verejnosť," uvádza sa v podkladoch. Okrem iného mal na ich základe minister odporučiť, aby nemocnice vo všeobecnosti informovali o realizovaných opatreniach.

Riaditelia by podľa uniknutého manuálu mali počas novembra informovať médiá o počte stiahnutých výpovedí. Oznamovať tiež majú prípadné zlučovanie oddelení či rušenie miest. "Verejnosť treba informovať aj o tom, že akútna starostlivosť bude zabezpečená, ale čakačky na operácie sa predĺžia," konštatuje sa v materiáli. V tom sa zároveň odporúča, aby riaditelia nešpecifikovali kvalifikáciu žiadateľov o prácu lekárov, komunikovať majú iba počty záujemcov. "Lekárov, ktorí zvažujú stiahnutie výpovede, utvrdíte v tom, že za nich nemáte náhradu," pripomína sa v manuáli.

K 1. októbru podalo podľa údajov odborov výpovede vyše 2400 lekárov, ktorí pracujú v slovenských nemocniciach. Ďalšie výpovede by mali padnúť na konci tohto mesiaca. V nemocniciach celkovo pracuje asi 6500 lekárov. Zdravotníci sa rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich štyroch požiadaviek. V nich vyzývajú na dodržiavanie Zákonníka práce a personálnych normatívov v nemocniciach, dofinancovanie systému, lepšie mzdové ohodnotenie a zastavenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. O situácii dnes rokoval minister so zástupcami nemocníc.

MZ SR pripravilo vzor stiahnutia výpovede

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo vzorový dokument na stiahnutie výpovede, ktorý je zverejnený na webovej stránke ministerstva. Niekoľko lekárov sa na Ministerstvo zdravotníctva SR obrátilo s požiadavkou, že by chceli odvolať výpoveď, ale nevedia ako. Vzorový dokument je možné stiahnuť si zo stránky. Riaditelia nemocníc sa s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom dohodli, že do 31. októbra 2011 budú akceptovať stiahnutie každej výpovede. Od 1. novembra začnú riaditelia prijímať na pozície, ktoré sa uvoľnia, nových lekárov, zároveň pripravia rušenie a zlučovanie oddelení. Scenár krízového stavu sa bude v nemocniciach meniť podľa počtu stiahnutých výpovedí. Doteraz stiahlo výpoveď do 200 lekárov. "Situácia v nemocniciach je stále vážna, niektoré oddelenia v nemocniciach by v prípade odchodu lekárov mali veľký problém," povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: