Ministerstvo zdravotníctva hľadá nového riaditeľa UNM

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dnes vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin.

Prihlášky môžu záujemcovia posielať na adresu MZ SR do 24. novembra 2011. Nový riaditeľ UNM by mal mať podľa kvalifikačných predpokladov a požiadaviek zverejnených na internetovej stránke MZ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, päťročnú odbornú prax a byť občiansky a morálne bezúhonný. Zároveň by mal predložiť projekt stratégie a rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

S prihláškou do výberového konania majú záujemcovia o funkciu riaditeľa UNM doručiť profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e–mailového kontaktu), doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a Projekt stratégie a rozvoja organizácie v písomnej forme v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4.

Hamžík odišiel z postu riaditeľa UNM k 30. júna 2011 a ďalej v nemocnici pôsobí. O post riaditeľa sa vo vypísanom výberovom konaní nebude uchádzať. UNM momentálne vedie Peter Bánovčin.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: