Nemocnice v Nitrianskom kraji aj naďalej zápasia s dlhmi a nízkymi príjmami

Nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach stále bojujú s ekonomickými ťažkosťami. Vyplýva to zo správy pripravenej na októbrové rokovanie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Podľa slov riaditeľky krajskej neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami Marty Eckhardtovej sú za zápornými hospodárskymi výsledkami predovšetkým úsporné opatrenia zdravotných poisťovní. Ako v správe pripomenula, v Topoľčanoch už poisťovne nepreplácajú ukončené hospitalizácie na otorinolaryngológii, očnom oddelení a urológii. Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera si neobjednali výkony ani na oddelení dlhodobo chorých. V levickej nemocnici už nefungujú lôžkové oddelenia na očnom oddelení a na otorinolaryngológii.

Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami, ktorá obe nemocnice spravuje, vykazuje podľa správy ku koncu augusta krátkodobé záväzky vo výške 5.916.701 eur a dlhodobé záväzky na úrovni 2.559.450 eur. Výrazné zníženie tržieb, ku ktorému došlo kvôli opatreniam poisťovní, už podľa Eckhardtovej nie je možné vykrývať znižovaním nákladov a úspornými opatreniami, pretože v zdravotníckych zariadeniach už neexistujú prakticky žiadne rezervy. Nemocnice sú preto stále nútené vykrývať svoje straty prostredníctvom výkonov, ktoré si platia priamo pacienti. Obe už spoplatnili sprievodcov, od ktorých pri preprave dopravnou zdravotnou službou pýtajú sedem centov za kilometer. Zvýšili sa tiež doplatky za niektoré očné šošovky, nemocnica Topoľčany už začala vyberať doplatky za chirurgické výkony na centrálnych operačných sálach a dopláca sa aj za nadštandardný materiál použitý pri chirurgických zákrokoch.

Eckhardtová však aj napriek negatívnym hospodárskym výsledkom zdôraznila, že obe nemocnice sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť na kvalitnej úrovni a naďalej sa rozvíjať. „Teší nás aj záujem mladých lekárov o prácu v našich nemocniciach, kde sa nám v tomto roku hlásilo oveľa viac absolventov lekárskych fakúlt ako v roku 2010. V priebehu mesiacov júl a august sme prijali na naše oddelenia celkovo 16 absolventov, čo tiež prispeje k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa v správe.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: