V novej nemocničnej Kaviarničke v Prešove budú pracovať hendikepovaní čašníci

V priestoroch foyer monobloku Fakultnej nemocnice s Poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove uviedli dnes slávnostne do činnosti novú prevádzku s názvom Kaviarnička. Ide o zariadenie, ktoré má štatút chránenej dielne, zákazníkov budú obsluhovať v týchto priestoroch hendikepovaní čašníci.

 

Na vzniku Kaviarničky sa podieľalo občianske združenie (OZ) MabajEnergy, ktoré existuje od roku 2007. "OZ svojimi aktivitami pomáha ťažko zdravotne postihnutým integrovať sa do spoločnosti vo všetkých oblastiach života tak, aby boli plnohodnotnými občanmi spoločnosti a aby bariéry každodenného života boli čo najmenšie," vysvetlila hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Renáta Koziaková. Ako dodala, združenie prevádzkuje zároveň prepravnú službu pre telesne postihnutých, zabezpečuje donášku liekov do bytov pacientov, organizuje kultúrny program Euromobilita bez bariér - spoločne na javisku, vydáva vlastný časopis a ľudí s hendikepom aj zamestnáva. Ide napríklad o pracovné pozície dispečera, účtovníka, koordinátora kultúrnych podujatí či redaktora časopisu.

 

"Tieto pracovné príležitosti handikepovaných občanov sa nedávno rozšírili aj o možnosť zamestnať sa v Kaviarničke. Čašníci budú zákazníkov obsluhovať na špeciálne upravených invalidných vozíkoch, ktorých súčasťou je podnos, slúžiaci na roznos kávy," doplnila Koziaková. "Nemocnica je miestom, kam prichádzajú ľudia so zdravotnými problémami. Pohľad na postihnutie iných a predovšetkým na to, ako sa s ním snažia vyrovnať, zžiť a integrovať sa do spoločnosti, je motivujúce a môže priniesť našim pacientom istý nadhľad nad vlastnými zdravotnými problémami," konštatoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť FNsP Slavomír Straka. Podľa Koziakovej slov plánujú zorganizovať v priestoroch novootvorenej kaviarne do budúcna aj vernisáže zostavené z výtvarných diel zdravotne postihnutých umelcov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: