Pre menej peňazí a výpovede lekárov vraj hrozí kolaps zdravotníctva

Situácia v rezorte zdravotníctva je podľa Konferencie predsedov základných odborových organizácii Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb kritická. Dôvodom má byť zníženie zmluvných objemoch financií pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2011.

Ako poukázali zdravotnícke odbory, zdravotné poisťovne znižovali zmluvné objemy od 1. júla čo zapríčinilo zatváranie oddelení a pracovísk a následne prepúšťanie zamestnancov. "Pri podaných výpovediach lekárov hrozí kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom Slovenska," napísali vo svojom stanovisku odborári.

Žiadajú preto nevyhrocovať situáciu zo strany vlády, ktorá stratila nevyslovením dôvery v parlamente mandát na prijímanie zásadných rozhodnutí. Vyzvali preto premiérku Ivetu Radičovú, aby zastavila transformáciu nemocníc. Pokiaľ tak neurobí, plánujú sa obrátiť s touto požiadavkou na prezidenta SR Ivana Gašparoviča. "Cieľom je stabilizovať situáciu v rezorte a zastaviť odchod našich lekárov, ktorým vyslovujeme plnú podporu," vysvetlili odbory.

Výpovede doteraz stiahlo asi 250 lekárov

Výpovede malo podľa ministerstva zdravotníctva k dnešnému dňu stiahnuť do 250 lekárov. "Do 31. októbra riaditelia akceptujú aj všetky ďalšie stiahnuté výpovede. Po tomto termíne začnú prijímať nových lekárov, zlučovať a v nevyhnutných prípadoch rušiť niektoré oddelenia," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva Katarína Zollerová. Reagovala tak na dnešné vyhlásenie lekárskych odborov, že lekárov, ktorí sú vo výpovediach nemožno nahradiť a plán na riešenie situácie neexistuje.

Najvážnejšia situácia je podľa jej slov v detských nemocniciach, kde na rozdiel od ostatných bude v prípade reálneho odchodu lekárov problém so zabezpečením akútnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo preto opätovne vyzvalo odborárskych predákov, aby si nebrali pacientov za rukojemníkov a nehazardovali s ich životmi. "Ak odborárski bossovia poženú situáciu na hranu a detskí pacienti budú ohrození, prestane s nimi rokovať, tak ako to avizoval začiatkom týždňa a pôjde priamo medzi lekárov," poukázala Zollerová.

Riaditelia nemocníc mali ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika informovať, že majú ďalšie "množstvo" prísľubov na stiahnutie výpovede v krátkom čase. Nechce sa na to podľa svojich slov spoliehať a deklaroval, že bude bojovať za každú stiahnutú výpoveď aj osobne. "Čo sa týka rokovaní s odborármi, minister má záujem zvýšiť platy lekárov, ale požiadavku zvýšenia platov na 2 až 4 tisíc EUR pokladá za nereálnu," poukázala Zollerová. O návrhu preto rokuje expertná skupina.

Ministerstvo trvá na tom, že z odborného hľadiska niet žiadnych pochybností, že transformácia je v súčasnosti najlepšie riešene ako zastaviť zadlžovanie nemocníc a zlepšiť podmienky pre lekárov aj pacientov. "Všetky akciové spoločnosti, ktoré MZ SR má, hospodária vyrovnane. Odborárski bossovia zmenu k lepšiemu odmietajú, lebo im zrejme vyhovuje dnešný netransparentný stav. O mandát na dokončenie celého procesu minister požiada vládu na jednom z najbližších zasadnutí," uzavrela.

Lekárov, ktorí naďalej pokračujú v akcii hromadných výpovedí, nie je podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Mariana Kollára možné vo všetkých nemocniciach v žiadnom prípade nahradiť. "Ukazuje sa, že žiaden plán B zabezpečenia prevádzky neexistuje a ani existovať nemôže," konštatoval dnes s tým, že ani absolventi lekárskych fakúlt nie sú riešením. Odbory dnes odmietli, že sú to lekári, kto berie pacientov za rukojemníkov, naopak, obviňujú z toho šéfa rezortu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: