V uplynulom týždni nahlásili 44.235 akútnych respiračných ochorení

V tomto týždni bolo na Slovensku hlásených 44.235 akútnych respiračných ochorení (ARO). To predstavuje chorobnosť 1461,6 na 100.000 osôb v starostlivosti lekárov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 932 osôb, čo predstavuje 2,1 percenta zo všetkých ARO. Ochorenia hlásilo 60 percent lekárov pre deti a dorast a 53 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

V 43. kalendárnom týždni bolo hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v dvoch materských školách v Prešovskom kraji a v jednej materskej škole v Košickom kraji. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni hlásených 4559 ochorení, čo predstavuje 10,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí.

TASR informoval hlavný hygienik Slovenskej republiky Gabriel Šimko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: