Metabolický syndróm

Metabolický syndróm
Zdroj: bigstockphoto.com

Každý šiesty, a v niektorých krajinách EÚ dokonca každý tretí Európan, trpí na metabolický syndróm. Tento stav zvyšuje riziko cukrovky II. typu, kardiovaskulárnych ochorení a mozgovej príhody, a môže viesť v konečnom dôsledku k predčasnej smrti.

Stále sa zvyšujúci počet ľudí s nadváhou a obezitou v čoraz skoršom veku vedie k masívnemu rozšíreniu tohto syndrómu. Metabolický syndróm sa dokonca vkradol aj do geografických oblastí ako sú Grécko a Francúzsko, ktoré boli tradične chránené zdravým stravovaním a životným štýlom. Dosah tohto ochorenia na spoločnosť je obrovský, navyše odborníci očakávajú, že v blízkej budúcnosti sa v Európe zvýšia ceny zdravotníckych služieb.

S konzumným a pohodlným spôsobom života, keď príjem energie vysoko presahuje jej výdaj, k nám prišiel moderný fenomén, ktorý nám ľahšie „vydláždi“ cestičku k infarktu, mozgovej príhode alebo nás dovedie k cukrovke 2. typu, k zmenám v obličkách, k zvýšenému krvnému tlaku a ateroskleróze.

Téma číslo jeden

Metabolický syndróm postihuje 25 až 30 percent populácie a predstavuje priame ohrozenie života. S narastajúcim vekom a hmotnosťou stúpa jeho výskyt. Je priamym dôsledkom súčasného životného štýlu (sedavé zamestnanie, príjem nadmerného množstva jedla, nedostatok pohybu, stres a i.). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho uznala a definovala pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti je metabolický syndróm v medicíne „horúcou témou“, ktorej je venovaná veľká pozornosť. Až 85 percent ľudí, diagnostikovaných na metabolickým syndróm, má nadváhu. Je to súčasný výskyt viacerých rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorý sa nazýva metabolický syndróm. Typickým príznakom metabolického syndrómu je nadbytok tukového tkaniva v oblasti pásu a na hrudníku – tzv. centrálna obezita.

Genetickú predispozíciu možno zistiť z rodinnej anamnézy – výskyt u jedného z rodičov (otec do 55 rokov, matka do 65 rokov) kardiovaskulárna príhoda (srdcový infarkt, cievnu mozgovú príhodu, alebo iné prejavy aterosklerózy) alebo aspoň jeden z rodičov trpí hypertenziou, diabetom 2. typu, má v takom prípade potomok vyššie riziko vzniku metabolického syndrómu.

Spoznajte metabolický syndróm

 • nadmerná hmotnosť s obvodom pása väčším ako 94 cm u mužov a väčším ako 80 cm u žien
 • systolický krvný tlak (tzv. horný) je vyšší ako 130 mmHg alebo diastolický krvný tlak (tzv. dolný)  je vyšší ako 85 mmHg
 • hladina triglyceridov (druh krvných tukov) nalačno je viac ako 1,7 mmol/l
 • hladina HDL cholesterolu (tzv. dobrý cholesterol) nalačno je menej ako 1,0 mmol/l u mužov a u žien je menej ako 1,3 mmol/l
 • hladina glykémie (krvného cukru) nalačno je viac ako 5,6 mmol/l
 • bielkoviny v moči sú viac ako 20 mg/mmol.
 • Už prítomnosť troch ukazovateľov súčasne naznačuje rozvoj metabolického syndrómu!!!

Aké zdravotné problémy spôsobuje metabolický syndróm?

 • poškodenie koronárnych a iných ciev v organizme (ateroskleróza), čo má za následok zlyhanie srdca, infarkt alebo mozgovú príhodu
 • zmeny v obličkách, čo vedie k vysokému krvnému tlaku a srdcovo-cievnym ochoreniam
 • zvýšené riziko zrážania krvi
 • spomalenie tvorby hormónu inzulín, ktoré môže viesť k rozvoju cukrovky 2. typu.

Odporúčania ako prevencia:

 • kontrolovať si obvod pása (merať ho v mieste najväčšieho objemu brucha v stoji, vo výdychu)
 • pravidelne si kontrolovať a udržiavať svoju správnu hmotnosť
 • pravidelne si kontrolovať svoj krvný tlak
 • dodržiavať pravidelné preventívne prehliadky u svojho praktického lekára
 • ak fajčíte, snažte sa prestať, príp. ho obmedziť
 • dodržiavať dostatok pohybovej aktivity – 30 minút 5-krát týždenne (rýchla chôdza, plávanie, bicyklovanie, beh), vhodné si nájsť k aktivite aj partnera
 • stravovať sa pravidelne 3 – 5-krát v menších dávkach, raňajkujte
 • zaradiť do svojho jedálnička denne 500 g čerstvej zeleniny a 150 g ovocia, celozrnné výrobky, stravu s nízkym obsahom tuku, obmedziť sladkosti
 • dodržiavať správny pitný režim (najvhodnejšia je čistá voda, nízko mineralizovaná pramenitá alebo minerálna voda s celkovou mineralizáciou v rozmedzí 150 – 400 mg/l)
 • znížiť príjem soli (nesoliť, vyhýbajte sa údeninám)
 • mať pod kontrolou príjem alkoholu (max. 2 nápoje/denne  muži a 1 nápoj/denne ženy).

V prípade zlyhania režimových opatrení nastupuje farmakologická liečba. Univerzálny liek na liečbu metabolického syndrómu však neexistuje. Liečba sa orientuje väčšinou len na jednotlivé prejavy metabolického syndrómu (vysoký krvný tlak, metabolizmus tukov a cukrov...) a nie jeho príčinu. Hlavnú zodpovednosť za liečbu preto nesú samotní pacienti, ktorí by sa mali v danej problematike vzdelávať. Medzinárodná Diabetická Federácia (IDF) odporúča nasledujúci postup: Ak už bol metabolický syndróm diagnostikovaný, malo by sa pristúpiť k nekompromisným opatreniam, ktoré povedú k zníženiu rizika kardiovaskulárnych chorôb a diabetu II. typu.

Pacient by mal podstúpiť celkové vyšetrenie pre zistenie kardiovaskulárneho rizika (vrátane zistenia či ide o fajčiara) a nasledovať by mali tieto opatrenia:

Prvý krok

 • uprednostnenie zdravého životného štýlu
 • primerané obmedzenie príjmu kalórií
 • primerané zvýšenie fyzickej aktivity
 • zmena zloženia stravy

Druhý krok

 • medikamentózna liečba

Včasné podchytenie ukazovateľov metabolického syndrómu môže zabrániť závažným finančne nákladným a život ohrozujúcim komplikáciám budúcnosti každého jedného z nás.

Autor článku: PhDr. Ľudmila Majerníková, PhDr. Anna Hudáková

Dátum zverejnenia: