V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice bolo doručených k dnešnému dňu 239 platných výpovedí

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice bolo doručených k dnešnému dňu 239 platných výpovedí lekárov (k 231 platným výpovediam z 29. septembra pribudlo v priebehu októbra ďalších 8) a 35 lekárov následne požiadalo o späťvzatie svojej výpovede. Počet výpovedí k dnešnému dňu teda predstavuje 204, čo je cca 26 % z celkového počtu 783 lekárov (fyzický stav k 30. septembru).

Výpovede podali zamestnanci z menej než polovice pracovísk UNLP Košice (23 z 52). Najvyššie percento výpovedí (70-80 %) evidujeme u pracovníkov II. chirurgickej kliniky, kliniky hematológie a onkohematológie, urologickej kliniky, kliniky pneumológie a ftizeológie, neurochirurgickej kliniky, I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a urologického oddelenia.

Vedenie UNLP Košice podnikne všetky kroky, aby toto koncové zdravotnícke zariadenie naďalej poskytovalo komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientov svojho spádového regiónu. Naďalej rokujeme s lekármi o späťvzatí výpovedí. Pokiaľ sa nám nepodarí presvedčiť ich, aby výpovede stiahli, oslovíme lekárov, ktorých evidujeme ako žiadateľov o prijatie do zamestnania (ich počet je 167) s pracovnou ponukou a uplatníme po prvom decembri krízový scenár poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho súčasťou bude spájanie totožných pracovísk, presúvanie pracovníkov medzi príbuznými odbormi či hospitalizácia pacientov na iných oddeleniach. V takomto režime môže dôjsť k istému obmedzeniu pacientov, no urgentná starostlivosť bude zaručená v plnom rozsahu a odkladnú zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v najširšej možnej miere.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: