Paracetamol - optimálne dávkovanie pri liečbe bolesti a horúčky

Paracetamol - optimálne dávkovanie  pri liečbe bolesti a horúčky
Zdroj: bigstockphoto.com

Donedávna sa ako jednotlivá analgetická dávka prípravkov obsahujúcich 500 mgparacetamolu u dospelých odporúčala dávka 1–2 tablety. Avšak v prípade osôb s telesnou hmotnosťou nad 50 kg tak dochádza pri dávke 500 mg paracetamolu k poddávkovaniu, čo môže byť príčinou nedostatočnej účinnosti. Optimálne dávkovanie paracetamolu by malo byť definované na základe telesnej hmotnosti pacienta.

História užívania paracetamolu

Paracetamol (tiež acetaminofen, N-acetyl-para-aminophenol) patrí do skupiny neopioidných analgetík; chemicky ho je možné zaradiť do skupiny anilinových derivátov. Prvýkrát bol syntetizovaný v roku 1877. Na farmaceutický trh paracetamol uviedla v roku 1953 spoločnosť Sterling-Winthrop. V porovnaní s aspirínom, ktorý bol do tej doby jasne dominantný, sa odporúčal ako bezpečný pre deti a pacientov s ochorením tráviaceho traktu. V 80. rokoch už paracetamol v predajniach predstihol aspirín a po tom, čo odborníci čoraz častejšie začali poukazovať na závažné nežiaduce účinky fenacetínu, sa stal globálne jedným z najužívanejších analgetík.

Účinnosť a bezpečnosť paracetamolu

Za desaťročia bolo overené, že paracetamol je pri užívaní v terapeutických dávkach veľmi bezpečný, s minimom nežiaducich účinkov. Má významný analgetický a antipyretický účinok, na rozdiel od nesteroidných analgetík (NSA) však nepôsobí protizápalovo a nemá antikoagulačné vlastnosti. Oproti kyseline acetylsalicylovej a ďalším NSA je veľmi šetrný k tráviacemu traktu.

Paracetamol má svoje stále miesto v pediatrii, pretože pri jeho užívaní u detí od 3 mesiacov do 15 rokov nehrozí vznik Reyeovho syndrómu.

Toxická dávka paracetamolu je 200 mg/kg, t. j. 13–20 x vyššia než odporučená dávka, alebo 10–15 g u dospelého.

Neúmyselné predávkovanie paracetamolom môže byť spôsobené nesprávnou interpretáciou doposiaľ odporučeného dávkovania, kedy je jednotlivá dávka stanovená na 1–2 tablety, t. j. 500–1000 mg paracetamolu. Ak dospelý pacient s telesnou hmotnosťou nad 50 kg užije iba jednu tabletu, je poddávkovaný a výsledný efekt bude pravdepodobne neuspokojivý. Následne potom rastie riziko, že pacient nedodrží stanovený odstup medzi jednotlivými dávkami a užije opakovane dve tablety toho istého alebo iného prípravku s obsahom paracetamolu na dosiahnutie žiadaného analgetického efektu.

Optimálna analgetická dávka paracetamolu

Všeobecne udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per os (ústami) je 10–15 mg/kg, denná maximálne 60 mg/kg , u dospelého maximálne 1 g pro dosi (na jednotlivú dávku) opakovať najskôr po 4 h, maximálne však 4 g denne.

Terapeutické dávkovanie paracetamolu

Súčasne používané odporučené dávkovanie t. j. 1–2 tablety pro dosi bolo stanovené pred 40 rokmi. Pri bežnom dávkovaní, t. j. 1 tbl. 500 mg pro dosi u dospelej osoby, je paracetamol u osôb s hmotnosťou vyššou než 50 kg poddávkovaný, čo v mnohých prípadoch znamená nedostatočnú účinnosť. Problém spočíva v skutočnosti, že za posledné dve dekády dochádza k prudkému vzrastu prevalencie nadváhy a obezity. Pri terapeutickom užívaní paracetamolu treba brať do úvahy aj to, že telesnú hmotnosť 50 kg dosahujú adolescenti priemerne medzi 13. a 14. rokom.

Optimálne dávkovanie pri telesnej hmotnosti od 34 do 50 kg je 1 tableta 500 mg paracetamolu, pri hmotnosti 51–70 kg je to 1,5 tablety 500 mg paracetamolu a u osôb s hmotnosťou 71–100 kg sú to 2 tablety 500 mg paracetamolu. Pri prípravkoch bez deliacej ryhy je možné akceptovať 1 tabletu 500 mg u osôb s telesnou hmotnosťou 34–60 kg, u osôb s hmotnosťou 61–100 kg potom 2 tablety 500 mg. Výhodnou alternatívou pre dospelých s hmotnosťou nad 50 kg je užiť napríklad horúci nápoj, ktorý odstraňuje naraz viac príznakov chrípky a zároveň jeho jedna dávka (vrecúško) obsahuje správnu dávku paracetamolu, teda buď 750mg, alebo 1000 mg paracetamolu. V detskom veku je najvhodnejšie podávať sirupy dávkované kalibrovanou striekačkou, ktorá umožňuje exaktné dávkovanie podľa telesnej hmotnosti dieťaťa. Pri deťoch a adolescentoch je možné za dolnú váhovú hranicu pre použitie jednej 500g tablety v jednej dávke považovať 34 kg, čo zodpovedá priemernému veku 10 rokov.

Odporúčané dávkovanie v praktickom dopade nemení zabehnuté schémy, a teda ani neovplyvňuje súčasný bezpečnostný profil lieku. Predchádza však poddávkovaniu, ktoré je jedným z najčastejších dôvodov nesprávneho užívania liekov obsahujúcich paracetamol. V odporúčanom dávkovaní sa paracetamol považuje za veľmi bezpečný liek pričom pre dosiahnutie optimálneho účinku je dôležité vyvarovať sa poddávkovaniu.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: