Kontrola čakacích zoznamov na operácie odhalila viaceré problémy

Nedávna kontrola Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zameraná na dodržiavanie predpisov pri vedení zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti odhalila viacero problémov. Ako dnes poznamenal šéf úradu Ján Gajdoš, pravidlá sa nedodržiavajú ani u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ani u zdravotných poisťovní.

Kontrola napríklad ukázala, že poskytovatelia si vedú vlastné čakacie zoznamy a poisťovne zase do "čakačiek" nezaraďujú tých pacientov, ktorých termín na operáciu je dlhší ako jeden rok. Úrad tiež odhalil, že zo zoznamov, ktoré mu zasielajú, vyraďujú poistencov, ktorí na zdravotnú starostlivosť čakajú viac ako rok. Okrem iného sa tiež zistilo, že poisťovne nevedú zoznamy na skríningovú mamografiu.

V zmysle zákona je zdravotná poisťovňa povinná zabezpečiť poistencovi úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zaradenia poistenca do čakacieho zoznamu. Výnimkou môže byť prípad, ak by náklady na zabezpečenie tejto plánovanej zdravotnej starostlivosti ohrozili úhradu tej neodkladnej. Ako však poznamenal Gajdoš, mnoho poistencov nepozná svoje práva.

Poskytovateľ odporúča poistencovi plánovanú zdravotnú starostlivosť v prípade, ak by mal na zákrok čakať dlhšie ako tri mesiace. Vlani na čakacie zoznamy pribudlo 16.000 ľudí, 13.000 z nich vyradili a 9000 ľudí na konci roku 2010 čakalo na poskytnutie starostlivosti. Úrad koncom minulého roka upozornil, že počet ľudí v zoznamoch môže narastať pre zmeny normatívov a zužovanie počtu zmluvných poskytovateľov zo strany poisťovní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: