K návrhu zvyšovania miezd sestier majú výhrady lekári, nemocnice i ZP

Návrh zákona, ktorý by mal zlepšiť mzdové ohodnotenie slovenských sestier a pôrodných asistentiek, považujú za nesystémové riešenie Slovenská lekárska komora (SLK), štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ale aj ministerstvo pôdohospodárstva. Výhrady v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa dnes skončilo, vyjadrilo aj ministerstvo financií. To nesúhlasí so stanoveným spôsobom valorizácie pre vybrané skupiny zamestnancov verejného sektora.

"Namiesto toho, aby prekladateľ návrhu zákona systémovo riešil príčinu negatívnych javov v zdravotníctve, nesystémovo rieši len jednu z mnohých otázok vyplývajúcich z nedofinancovania zdravotníctva," napísala v pripomienke SLK. Podobný názor má aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý navrhuje riešiť problematiku komplexne aj vrátane financovania. Komora okrem iného poukázala na to, že návrh môže v praxi spôsobiť, že lekár, ktorý nesie zodpovednosť za poskytovanie starostlivosti, bude zarábať menej ako sestra, ktorá sa riadi jeho pokynmi.

"Zákonom garantovať primeranú úroveň odmeňovania aj so zohľadnením rokov odbornej praxe iba dvom, aj keď veľmi významným skupinám zamestnancov v rezorte zdravotníctva, je nesystémový a diskriminuje zamestnancov iných profesií v zdravotníctve, naruší existujúcu hierarchiu úrovne odmeňovania," uviedol Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Zároveň však poznamenal, že nespokojnosť sestier s úrovňou odmeňovania je plne opodstatnená a v prípade neriešenia hrozia vážne dôsledky.

S návrhom zákona má problém aj Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky neštátnych nemocníc. Nepáči sa jej, že návrh upravuje minimálne mzdy iba jednej skupiny zdravotníckych pracovníkov. Zároveň upozorňuje, že bez navýšenia zdrojov do systému zdravotnej starostlivosti bude znamenať likvidáciu väčšiny lôžkových zdravotníckych zariadení. "Návrh predpokladá zvýšenie nákladov zdravotných poisťovní o vyše 58 miliónov eur v roku 2012, ktoré nie sú ničím kompenzované," poukázala VšZP.

Za návrh sa, naopak, postavilo Lekárske odborové združenie. Žiada však, aby ministerstvo na plnenie zákona zabezpečilo aj potrebné finančné zdroje. Bez tohto kroku podľa neho nebude mať prijatie zákona zmysel. Ako vyplýva z návrhu právnej normy o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ich mzdy by od budúceho roka nemali klesnúť pod určitú hranicu. Návrh počíta so zvýšením miezd na úroveň od 640 eur do 928 eur v závislosti od dĺžky praxe. Právna norma by pravdepodobne mala platiť od apríla 2012, pričom sa vzťahuje na všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na druh zamestnávateľa. Návrh zákona vznikol ako reakcia na požiadavku petície sestier a pôrodných asistentiek, ktorú parlament prerokoval v júni.

Slovenské zdravotné sestry priemerne vlani zarobili 764 eur. Výrazne najviac dostali sestry v štátnych nemocniciach, 850 eur. Najmenej mesačne priemerne pribudlo sestrám v nemocniciach vo forme spoločností s ručením obmedzeným (579 eur) a neziskových organizácií (596 eur).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: