korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Košická Univerzitná nemocnica v súvislosti s výpoveďami oslovuje iných lekárov

Košická Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v reakcii na hromadné výpovede lekárov oslovila niektorých odborníkov z iných regiónov Slovenska a kontaktuje aj lekárov, ktorých eviduje ako žiadateľov o prijatie do zamestnania. "Ak to bude nevyhnutné, pristúpime tiež k spájaniu totožných pracovísk, presúvaniu pracovníkov medzi príbuznými odbormi či hospitalizácii pacientov na iných oddeleniach," uviedol riaditeľ košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Tomáš Sieber.

Šéf UNLP zvolal dnes stretnutie šéfov zdravotníckych zariadení v Košiciach s cieľom nájsť riešenie v situácii, keď lekári podávajú hromadné výpovede. "Nechcem podceniť vážnosť situácie, preto som pozval na rokovanie riaditeľov ostatných košických nemocníc, s ktorými sme prebrali možnosti zabezpečenia poskytovania akútnej aj plánovanej zdravotnej starostlivosti," komentoval Sieber. Zároveň verí, že uplatniť krízový plán napokon nebude potrebné. V UNLP naďalej rokujú s lekármi o stiahnutí výpovedí, sú však pripravení aj na alternatívu, že niektorí neustúpia.

"Podnikáme všetky kroky smerujúce k tomu, aby bola urgentná starostlivosť zabezpečená v plnom rozsahu a odkladnú zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v najširšej možnej miere," zdôraznil riaditeľ UNLP Sieber. UNLP eviduje celkovo 239 platných výpovedí lekárov a 37 lekárov následne požiadalo o späťvzatie svojej výpovede. Počet výpovedí k dnešnému dňu teda predstavuje 202, čo je približne štvrtina z celkového počtu lekárov. "Výpovede podali zamestnanci z menej než polovice pracovísk UNLP Košice (23 z 52). Najvyššie percento výpovedí (70-80 percent) evidujeme u pracovníkov II. chirurgickej kliniky, kliniky hematológie a onkohematológie, urologickej kliniky, kliniky pneumológie a ftizeológie, neurochirurgickej kliniky, I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a urologického oddelenia," informovala TASR hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: