Zabezpečenie lekárskej pohotovosti v malých okresoch Prešovského samosprávneho kraja je problematické

Otázky týkajúce sa zabezpečovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) boli dnes hlavnou témou rokovania na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Okrem organizátorov tejto služby sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia zdravotných poisťovní, lekárskej komory, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a záchrannej zdravotnej služby.

Vedúci odboru zdravotníctva PSK Július Zbyňovský na tlačovej besede uviedol, že v 13 okresoch Prešovského kraja pôsobí 15 organizátorov LSPP, pričom v každom z okresných miest sa nachádza minimálne jeden takýto subjekt. Zbyňovský vysvetlil, že služby v týchto ambulanciách v rámci LSPP na základe platnej legislatívy vykonávajú všetci všeobecní lekári pre dospelých, všeobecní lekári pre deti a dorast a stomatológovia, ktorí majú rozhodnutie na výkon praxe.

Podľa Zbyňovského je LSPP v kraji zabezpečená, problémy však registrujú najmä v malých okresoch s menším počtom obyvateľov, ako napríklad Medzilaborce či Snina. "Sú okresy, v ktorých je lekárov menej, to znamená, že sa musia častejšie striedať na pohotovosti, niektorí štyri- až päťkrát. Táto situácia nie je vo väčších okresoch ani v Prešove, kde je dosť lekárov," povedal Zbyňovský. Dodal, že lekári síce absolvujú túto pohotovostnú službu, ale s veľkou neochotou a niektorí sa dokonca vyhrážajú, že na LSPP nenastúpia. Uviedol, že v týchto dňoch sa takýto prípad, keď lekár nenastúpil do služby, stal v Levoči. Organizátor LSPP však zabezpečil náhrada.
"Dozvedel som sa o tom dnes. Ak sa preukáže, porušenie platných nariadení, tak určite začneme správne konanie a pristúpime k sankcii," zdôraznil Zbyňovský.

Na základe nariadenie vlády o zabezpečení LSPP by v Prešovskom kraji malo byť minimálne osem organizátorov tejto služby pre dospelých, štyroch pre deti a dvoch pre stomatológiu. Podľa Zbyňovského je tento kraj špecifický, svojou hornatosťou, rozmiestnením obyvateľstva a mnohými ďalšími faktormi a zníženie počtu by spôsobovalo problémy v dostupnosti. Vedúci odboru nepredpokladá, že v blízkom období by malo dôjsť k redukcii tejto siete. K tejto skutočnosti sa, podľa neho, dnes nevyjadrili ani zástupcovia poisťovní, ktorí sa zúčastnili na rokovaní. Tie totiž spomínané služby financujú na základe uzatvorených zmlúv.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: