Univerzitná nemocnica v Košiciach vynovuje svoju Združenú tkanivovú banku

Moderné laboratóriá, ale aj ambulantnú časť získa Združená tkanivová banka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach po rekonštrukcii, ktorá sa začala v týchto dňoch. Stavebné práce by mali byť ukončené v máji 2012, vyčíslené boli na 1,134 milióna eur. Zdravotnícke a laboratórne vybavenie bude stáť vyše milióna. Peniaze získala nemocnica z Operačného programu Zdravotníctvo.

"K dispozícii bude aj päť nových ambulancií pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu. Nové laboratóriá umožnia sterilnú prácu s ľudskými bunkami mimo tela pacienta, ale aj zároveň ich prípravu a spracovanie podľa noriem platných v Európskej únii pre tzv. pokrokové terapie," priblížila pre TASR hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová.

Združená tkanivová banka UNLP vznikla v roku 1996 ako vedeckovýskumné pracovisko a začala rozvíjať programy prípravy ľudských darcovských tkanív a buniek pre transplantáciu. Dnes sa na pracovisku realizuje široký program prípravy rohovkových, kostných a spojivových transplantátov a venuje sa tiež príprave kmeňových krvotvorných buniek pre transplantácie a diagnostike. Pracuje aj na programe diagnostiky porúch plodnosti a realizuje moderné výskumné programy v oblasti regeneračnej medicíny.

V nových priestoroch plánujú do praxe zaviesť aj ďalšie metódy. Napríklad technológiu prípravy autológnych dendritických buniek pre podporu liečby niektorých nádorových ochorení či prípravu pankreatických ostrovčekov pre liečbu cukrovky ich transplantáciou. „Na programe transplantácie pankreatických ostrovčekov začala Združená tkanivová banka prostredníctvom Ústavu polymérov SAV v Bratislave spolupracovať s univerzitou v Chicagu, ktorá realizuje veľmi úspešný program Chicago Diabetes Project," povedal prednosta Združenej tkanivovej banky UNLP Košice Ján Rosocha, podľa ktorého americký tím ponúkol komplexný transfer technológie aj pre pacientov UNLP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: