V myjavskej nemocnici majú zrekonštruovanú kotolňu a spaľovňu

Pacientom i zdravotníckemu personálu už slúži v myjavskej nemocnici zrekonštruovaná kotolňa a spaľovňa. Rekonštrukcia kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Myjave je prvým úspešne ukončeným europrojektom v tomto plánovacom období v zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Ako TASR informoval Peter Toman z mediálneho oddelenia TSK, projekt bol súčasťou operačného programu Životné prostredie. Jeho hlavným cieľom bolo zníženie emisií znečisťujúcich látok pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu v NsP Myjava.

Obnovená kotolňa v myjavskej nemocnici pozostáva z dvoch parných a dvoch teplovodných kotlov prepojených s modernizovanou spaľovňou nebezpečného odpadu. Nová pyrolýzna spaľovacia linka je určená na termické zneškodňovanie odpadov a využitie odpadového tepla pri spaľovaní na výrobu pary v kotolni.

Spaľovňa má inštalovaný automatizovaný merací systém (AMS) na kontinuálne meranie znečisťujúcich látok. Počas realizácie projektu sa technologické zariadenia kotolne v celom rozsahu demontovalo, montážne práce však neobmedzili chod nemocnice s ohľadom na poskytovanie nepretržitej starostlivosti pacientom.

Stavebné práce sa začali v marci 2010, trvali do októbra 2010. Po skúšobnej prevádzke od decembra 2010 do júna 2011 bola stavba 30. júna 2011 skolaudovaná. Celkové výdavky na realizáciu projektového zámeru dosiahli približne 2,7 milióna eur, z toho oprávnené výdavky uhradené Európskou úniou tvoria 2,46 milióna eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: