korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Poslanci zastupiteľstva ŽSK pozastavili transformáciu nemocníc

Nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa nebudú transformovať na akciové spoločnosti. Na dnešnom zasadnutí o tom rozhodli poslanci zastupiteľstva ŽSK, ktorí pozastavili v júni schválenú transformáciu.

Poslanci ŽSK zrušili prvé dva body uznesenia, podľa ktorých sa od 1. januára 2012 mali zrušiť príspevkové organizácie Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Oravská poliklinika Námestovo a zriaďovala sa nová rozpočtová organizácia Správa záväzkov a pohľadávok (SZP) so sídlom v Čadci. Podľa uznesenia schváleného v júni mala od 1. januára 2012 vzniknúť akciová spoločnosť Oravská poliklinika so sídlom v Námestove, nová rozpočtová organizácia SZP so sídlom v Čadci a Nemocnice ŽSK so sídlom v Dolnom Kubíne, v ktorej mali mať status odštepných závodov Kysucká, Hornooravská, Dolnooravská a Liptovská nemocnica.

Návrh na pozastavenie transformácie predložil poslanec zastupiteľstva ŽSK Igor Choma. „Ide o pozastavenie transformácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, kým nová vláda nerozhodne, ako bude riešiť transformáciu nemocníc. Je to akési pozastavenie uznesenia v tom zmysle, že počkáme, ako sa vyvinie situácia. Keďže aj pán prezident, aj pani premiérka avizovali, že až nová vláda bude mať kompetenciu, čo s transformáciou nemocníc ďalej,“ skonštatoval Choma.

Predseda ŽSK Juraj Blanár zdôraznil, že pozastavenie transformácie je v súlade s tvrdeniami samosprávneho kraja o zlom nastavení financovania zdravotníctva. „Najskôr je potrebné zmeniť systém financovania, až potom prísť s návrhom inej právnej subjektivity. S budúcou vládou budeme rokovať, aby boli naše nemocnice oddlžené. Ale vytvoril sa aj priestor na právnu subjektivitu, ktorá nebude priamo navodzovať možnosť privatizácie a vytvárania ziskov, ktoré by mohli ísť inde ako do zdravotníctva. Pre mňa je najlepšia forma nezisková organizácia, ktorá bude zabezpečovať tieto kritériá,“ povedal Blanár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: