ŽSK chce žalovať štát v súvislosti s oddlžením nemocníc

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa chce v súvislosti s pripravovaným oddlžením štátnych nemocníc obrátiť na medzinárodné inštitúcie so žalobou na Slovenskú republiku. Po zasadnutí zastupiteľstva ŽSK o tom dnes informoval predseda ŽSK Juraj Blanár.

Vláda podľa Blanára nepostupuje v prípade štátnych nemocníc a nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK rovnako, pretože neschválila oddlženie nemocníc samosprávneho kraja. „Napriek tomu, že sú rovnako v systéme verejného zdravotníctva. A navyše, keď bolo prvé oddlžovanie prostredníctvom Veriteľa, boli oddlžené všetky nemocnice, vrátane nemocníc ŽSK. Preto ŽSK pripravuje podanie na medzinárodné inštitúcie, kde budeme Slovenskú republiku žalovať pre túto diskrimináciu. Pretože, ak by sme s týmto súhlasili, diskriminujeme 330.000 obyvateľov, ktorí chodia do nemocníc ŽSK. A to nemôžeme pripustiť,“ skonštatoval Blanár.

Samosprávny kraj bude podľa jeho vyjadrenia o oddlžení nemocníc v pôsobnosti ŽSK rokovať s budúcou vládou. „Ale aby sa vytvoril aj priestor na právnu subjektivitu, ktorá nebude priamo navodzovať možnosť privatizácie a vytvárania ziskov, ktoré by mohli ísť inde ako do zdravotníctva. Pre mňa je najlepšia forma nezisková organizácia, ktorá bude zabezpečovať tieto kritériá. Aby bola zdravotná starostlivosť verejnou službou pre každého občana, čo si platí zdravotné poistenie,“ dodal predseda ŽSK.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR považuje podľa hovorkyne Kataríny Zollerovej vyhlásenia predsedu ŽSK za účelové, populistické a zavádzajúce. „Na zdravotnícke zariadenia, ktoré spadajú do pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku nemá MZ dosah. A preto zosúladenie právnych pomerov v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy je plne v kompetencii obce alebo vyššieho územného celku (VÚC). Štát nemôže oddlžovať spoločnosti, ktoré nevlastní. Majiteľmi týchto nemocníc sú VÚC, ktoré plne zodpovedajú za ich hospodárenie,“ uviedla Zollerová.

Upozornila, že v prípade štátnych nemocníc a ich oddlženia ide o finančnú stabilizáciu majetku štátu jeho vlastníkom. „To znamená štátom pomocou finančných prostriedkov nad rozsah bežného štátneho rozpočtu. Nič nebráni samosprávam, aby postupovali rovnako a finančne stabilizovali svoj majetok. Navyše, pri legislatívnej úprave zákona č. 578/2004, kde je zakotvená transformácia a s tým súvisiace oddlžovanie, nebol návrh zo strany samosprávy o zaradenie zdravotníckych zariadení spadajúcich do pôsobnosti samospráv do tohto zákona. Inými slovami, keď sa robil zákon, nikto sa neozval. ŽSK má legitímne právo sa so sťažnosťou obrátiť na domáci aj medzinárodný súd. Je v kompetencii súdov, ako túto sťažnosť posúdia,“ dodala Zollerová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: