Za smrť rodičky v trnavskej Fakultnej nemocnici sú zodpovední lekári

Pochybenie v popôrodnej starostlivosti o rodičku v trnavskej Fakultnej nemocnici (FN)v lete tohto roka, následkom čoho žena zomrela, konštatoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podnet podal manžel nebohej.

Na základe toho úrad prešetril poskytovanie zdravotnej starostlivosti rodičke K. C. od jej prijatia na hospitalizáciu na gynekologicko-pôrodnícku kliniku, cez samotný pôrod a následné komplikácie, ktoré viedli k hospitalizácii na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová.

Úrad vychádzal zo zdravotnej dokumentácie, vyjadrenia lekárov príslušných kliník a využil aj stanoviská dvoch konzultantov – špičkových odborníkov uvedených odborov. Podľa zistenia došlo v popôrodnej starostlivosti došlo k nesprávnemu diagnostickému postupu zo strany lekárov gynekologicko-pôrodníckej kliniky. "Včas nediagnostikovali rozsiahle poškodenie maternice a následné masívne krvácanie do brušnej dutiny. Toto nediagnostikovanie krvácania znamenalo, že pacientke nebola následne poskytnutá včasná a adekvátna liečba - chirurgický zákrok, čo viedlo k rozvoju vážnych komplikácií a následne až k úmrtiu. Ak by boli včas vykonané potrebné diagnostické a liečebné výkony, s najväčšou pravdepodobnosťou by nedošlo k takémuto tragickému záveru," informovala hovorkyňa úradu.

Už v rámci dohľadu úrad nemocnici zadefinoval povinnosť prijať nápravné opatrenia a v najbližšej dobe zaháji správne konanie vo veci uloženia sankcie trnavskej nemocnici. Pokuta môže byť v zmysle zákona až do výšky 9958 eur. Vo veci na podnet rodiny konajú aj orgány činné v trestnom konaní. "Ak by nedala trestné oznámenie rodina, určite by ho podal úrad," konštatovala Miklášová. Podnet ide aj na adresu Trnavského samosprávneho kraja ako orgánu oprávnenému vykonávať dozor, pretože sa našli tiež nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie ako prítomné diskrepancie v niektorých časových údajoch, absencia lekárskych gynekologických záznamov o klinickom stave pacientky.

Riaditeľ nemocnice Gabriel Pavelek pre TASR dnes v tejto súvislosti uviedol, že zodpovednému lekárovi plynie výpovedná lehota. "Následne sme prijali opatrenia, aby u nás k ďalším takýmto prípadom nedošlo. Tie na oddelení vošli do platnosti v krátkom čase po tragédii," dodal Pavelek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: