Trombóza stentu je 4x vyššia u pacientov s vysokou reaktivitou trombocytov

Spoločnosť Accumetrics, Inc., ktorá vyvinula systém VerifyNow®, prvý rýchly a ľahko použiteľný systém starostlivosti na meranie reaktivity trombocytov na viaceré činidlá pôsobiace proti trombocytom, dnes oznámila, že pacienti s vysokou reaktivitou trombocytov, t.j. vysokými hodnotami PRU, meranými v teste VerifyNow®P2Y12 spoločnosti Accumetrics, boli vystavení približne štvornásobne vyššej miere trombózy stentu, než pacienti, u ktorých sa neprejavila vysoká reaktivita trombocytov, ako možno vidieť v registri Adapt-Des. Výsledky 30-dňového testu z registra viac ako 8500 pacientov boli prezentované dnes na konferencii 2011 TCT v San Franciscu. Test VerifyNow P2Y12 sa používa na meranie miery blokovania receptora P2Y12 a účinku liečiv ako clopidogrel a prasugrel (Plavix® a Effient®) proti trombocytom.

"Trombóza stentu je veľmi zriedkavý prípad, ktorý však máva tragické dôsledky a ktorému sú vystavení pacienti podstupujúci procedúru, kde sa používa stent," povedal Dr. Paul Teirstein, vedúci kardiológie na Scripps Clinic v meste La Jolla v americkom štáte Kalifornia. "Tieto najnovšie údaje hovoria o tom, že mnohé z týchto prípadov možno priamo pripísať reaktivite trombocytov," dodal. "Testovanie reaktivity trombocytov poskytuje dodatočné informácie, ktoré nám, lekárom, umožňujú porozumieť účinkom liečby a pomáhajú v našom úsilí znižovať riziko trombózy stentu u týchto pacientov."

Zistenia Adapt-Des sú v súlade s inými nedávno publikovanými správami vrátane farmakodynamickej analýzy1 Gravitas a kombinovanej analýzy testovania reaktivity trombocytov2 z mnohých štúdií, ktoré preukázali významnú súvislosť medzi reaktivitou trombocytov a opakujúcimi sa kardiovaskulárnymi príhodami. Bola tiež publikovaná aktualizácia usmernenia 2011 ACCF/AHA/SCAI PCI3, ktorá poskytuje rady, ktorých pacientov testovať, a možnosti liečby pacientov s vysokou reaktivitou trombocytov na clopidogrel.

"Rok 2011 predstavuje obrovský nárast potvrdení platnosti klinickej úlohy testovania reaktivity trombocytov," povedal prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Accumetrics Timothy I. Still. "Začlenením testovania funkcie trombocytov do našich štyroch klinických smerníc tento rok a keď vstupujeme do éry generika Plavixu v USA, existuje ešte väčšia potreba pomôcť lekárom určiť najefektívnejšiu liečebnú stratégiu a zároveň poskytnúť najvyššiu kvalitu starostlivosti o pacienta."

O spoločnosti Accumetrics

Accumetrics sa venuje dosahovaniu pokroku v medicínskom porozumení funkcie trombocytov a zlepšeniu kvality starostlivosti o pacientov, ktorí dostávajú protitrombocytovú terapiu, poskytovaním diagnostických testov pre rýchle vyhodnotenie funkcie trombocytov, ktoré sú najlepšie z odvetví a sú obecne dostupné.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: