V uplynulom týždni nahlásili 43.907 akútnych respiračných ochorení

V tomto týždni bolo na Slovensku hlásených 43.907 akútnych respiračných ochorení (ARO). To predstavuje chorobnosť 1.424,3/100.000 osôb v starostlivosti lekárov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí s chorobnosťou 3.961,6/100.000 osôb.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1071 osôb, čo predstavuje 2,4 percenta zo všetkých ARO. Ochorenia hlásilo 65 percent lekárov pre deti a dorast a 53 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom a Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

V 45. kalendárnom týždni bolo hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v troch materských školách v okresoch Dunajská Streda, Bardejov a Kežmarok. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni hlásených 4521 ochorení, čo predstavuje 10,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí. TASR informoval hlavný hygienik Slovenskej republiky Gabriel Šimko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: