Mierne zvýšené hodnoty rádioaktívneho jódu namerali aj v SR, neznamenajú hrozbu

Mierne zvýšené hodnoty rádioaktívneho jódu 131 namerali v ovzduší v posledných dňoch podobne ako vo viacerých európskych krajinách aj na Slovensku. Podľa vedúceho odboru ochrany zdravia pred žiarením z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky Vladimíra Jurinu však takéto hodnoty nepredstavujú žiadnu hrozbu pre obyvateľstvo a ľudia sa nemajú čoho báť.

"Ľudia sa naozaj nemajú čoho obávať. Toto nie sú hodnoty, ktoré by sa blížili k takým, že by bolo potrebné informovať obyvateľstvo alebo napríklad zvýšiť frekvenciu meraní," vysvetlil pre TASR Jurina. Podobne mierne zvýšené množstvá rádioaktívneho jódu 131 sa namerali v ČR, Rakúsku a Maďarsku. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) dnes oznámila, že nepredstavujú hrozbu pre zdravie verejnosti. Podľa oznámenia sú namerané úrovne jódu 131 "veľmi nízke", no vyššie než obvyklé. Ich zdroj nie je známy, nejde však o dôsledok havárie v japonskej elektrárni Fukušima I, po ktorej sa v marci radiácia rozšírila po celom svete.

"MAAE sa domnieva, že tieto stopy jódu 131 nepredstavujú zdravotnú hrozbu," dodala dozorná agentúra OSN sídliaca vo Viedni s tým, že nameraný rádioizotop stratí väčšinu radiácie asi za osem dní. "Robíme si starosti, pretože niekde musí byť zdroj," citovala tlačová agentúra DPA zdroj blízky MAAE.

Český Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) medzitým informoval, že jeho monitorovacie stanice namerali v ovzduší v posledných dvoch týždňoch prítomnosť stopového množstva rádioaktívneho jódu 131, ktorý "v žiadnom prípade neohrozuje zdravie obyvateľov". Pôvod zdroja kontaminácie nie je podľa oznámenia zatiaľ známy, s najvyššou pravdepodobnosťou sa však zdroj nachádza mimo územia ČR. Úrad dodal, že nebolo zistené žiadne zvýšenie koncentrácie iných umelých rádionuklidov, čo naznačuje, že nejde o haváriu jadrovej elektrárne.

Zdroj DPA povedal, že k úniku rádioaktívneho jódu by mohlo dôjsť pri havárii v jadrovej elektrárni, ako sa to stalo v maďarskej elektrárni Paks v roku 2003, alebo môže pochádzať zo závodu produkujúceho rádioaktívne látky na liečebné účely. Rakúske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že pri transatlantickom lete sú cestujúci v lietadle vystavení žiareniu 40.000-krát silnejšiemu, než sú teraz namerané hodnoty.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: