Problémy zubných lekárov rieši jesenný snem SKZL

Hlavnú tému dnešného rokovania dvojdňového jesenného snemu Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) v Čilistove v okrese Dunajská Streda tvorila súčasná situácia poskytnutia Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Povedal pre TASR prezident komory Ján Gašič.

"Zubných lekárov vyzvalo vo svojom vyhlásení ministerstvo zdravotníctva (MZ), aby situáciu nezhoršovali, aby boli trpezliví, s tým, že problém sa bude riešiť. Napriek tomu, sme nespokojní, lebo sieť LSPP sa rozrastá tak, že sa vydávajú povolenia na výkon zubolekárskej služby prvej pomoci aj do takých priestorov, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlášky MZ o priestorovom a vecnom vybavení," uviedol prezident SKZL.

Gašič zdôraznil, že so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sa finalizujú rokovania o podpisovaní zmlúv na rok 2012. "V súčasnosti riešime už len právne aspekty zmlúv, ako napr. sankcie. VšZP dáva sankcie iba pre poskytovateľa. Podľa Obchodného zákonníka zmluva má byť vyrovnaná, tak my žiadame, aby boli v prípade porušenia zmluvy sankcie aj voči poisťovni. Som presvedčený, že je to legitímne a spravodlivé," tvrdil Gašič.

Ako ďalej konštatoval, ďalšou dôležitou úlohou SKZL je zavedenie novej zdravotnej dokumentácie. "Je to náročná úloha, chceme to doriešiť do konca roka 2013. Žiaľ, nerátalo sa s finančnými dopadmi, ktoré zavedenie novej dokumentácie bude mať. Navrhovali sme túto novú dokumentáciu spojiť s elektronizáciou zdravotníctva, pretože zubní lekári majú všetky výkony, diagnózy uložené aj elektronicky," podčiarkol prezident.

Podľa neho vzdelávanie zubných lekárov je zle nastavené. "Snažíme sa o novelizáciu vyhlášky už dlhšiu dobu. V tejto veci sme spravili maximum, všetko, čo nám legislatíva povoľuje. Vyšlo nám v ústrety aj MZ dvakrát novelizáciou par. 42 zákona č. 578 o komorách. Evidujeme 67 kolegov, voči ktorým budeme postupovať v zmysle zákona, ktorý je už zmäkčený. Dostanú finančnú pokutu, ale musia si doplniť chýbajúci počet kreditov. Predchádzajúca legislatíva by lekára s nedostačujúcim počtom kreditov vyčiarkla z registra zubných lekárov, čo znamená, že by nemohol vykonávať povolanie. Nie som presvedčený, že všetci zubní lekári sa budú vzdelávať podľa platných predpisov, lebo náklady štúdia prevyšujú výšku pokuty," ozrejmil.

SKZL dlhé roky upozorňuje na nízky počet zubárov. "Navštívili sme preto akademické senáty lekárskych fakúlt. V tomto roku sa situácia zlepšila, počet poslucháčov zubného lekárstva sa zvýšil v prvom ročníku z 25 na 90. Ak v tomto trende budú lekárske fakulty pokračovať, o pár rokov sa situácia môže zlepšiť," predpovedal prezident s konštatovaním, že situáciu sťažuje niekoľko výpovedí zubných lekárov k 1. decembru. "Kritická je situácia v Košiciach, kde dali výpovede aj zdravotnícki pracovníci, teda učitelia. Ak odídu, praktická výučba v Košiciach bude pozastavená. S dofinancovaním zdravotníctva sa bude snem zaoberať v sobotu (12.11.), kedy sa uskutočnia aj voľby do orgánov SKLZ," uzavrel prezident SKZL.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: