Klokankovanie

Klokankovanie
Zdroj: bigstockphoto.com

Bazálna stimulácia je zameraná na holistický a individuálny prístup ku každému jedincovi pričom zohľadňuje jeho stav a zachované schopnosti. Autorom Konceptu bazálnej stimulácie je špeciálny pedagóg Prof. Dr. Andreas Fröhlich. Bazálna stimulácia má veľký význam pri vytváraní pocitu istoty a bezpečia, ako aj na vytváranie vzťahu jedinca k okoliu. Bazálna stimulácia vedie k  zlepšeniu lokomócie, komunikácie a vnímaniu jedinca. K základným prvkom Koncepcie bazálnej stimulácie patrí: pohyb, komunikácia a vnímanie a ich úzke prepojenie.

Cieľom bazálnej stimulácie je podpora a umožnenie ich vnímania tak, aby u dieťaťa dochádzalo:

 • k stimulácii vnímania vlastného tela; k podpore rozvoja vlastnej identity; k umožneniu vnímania okolitého sveta; k umožneniu nadviazania komunikácie so svojím okolím;
 • k zvládnutiu orientácie v priestore a čase; k zlepšeniu funkcií organizmu.

Klokania starostlivosť

Jednou z metód bazálnej stimulácie je klokankovanie – Kangaroo Care. Ide o metódu kontaktu skin-to-skin (alebo koža na kožu) umožňujúcu pevné pripútanie sa medzi rodičmi a deťmi od narodenia. Klokaniu starostlivosť môžeme definovať ako prístupnú a biologicky prirodzenú metódu starostlivosti pozostávajúcu z troch komponentov a to z kontaktu koža na kožu – skin to skin; výhradne dojčenie; podpora dvojice matka – dieťa. Kangaroo Care bola iniciovaná juhoamerickými neonatológmi, ako metóda držania dieťaťa oblečeného nielen v plienke, ale poprípade aj v čiapke na matkinom alebo otcovom hrudníku podobne, ako zvyknú klokany nosiť svoje mláďatá.

Klokankovanie má svoje výhody tak zo strany dieťaťa ako aj matky.

Výhody pre deti (pokiaľ ide o novorodenca):

 • stabilnejšia teplota (lepšie si ju udržiava),
 • menej epizód periodického dýchania a apnoických páuz, dieťa je menej plačlivé,
 • vyššie týždňové prírastky na hmotnosti, v raste do dĺžky, v obvode hlavičky,
 • nedonosené deti skôr dozrievajú,
 • nie je zvýšený výskyt infekcií,
 • deti majú vyššiu frekvenciu srdca, dlhý a spokojný spánok,
 • viac sa usmievajú. 

Výhody pre matku sú:

 • vyššie percento schopnosti dojčiť svoje dieťa a dlhšie dojčenie; matka má viac mlieka,
 • väčší pocit „byť matkou“,
 • radosť z pritúlenia dieťaťa, alebo dotýkania sa v inkubátore,
 • pocit, že dieťa konečne našlo svoju mamu,
 • zvyšuje sa sebavedomie matky, matka má pocit, že dieťa ju pozná,
 • pozitívne uvedomenie si „hľadacích“ pohybov dieťaťa, ktoré reflexne hľadá bradavku,
 • zvýšenie sebavedomia,
 • sledovanie a monitorovanie dieťaťa,
 • komunikácia s dieťaťom a videnie si do tváre.

Príprava matky a dieťaťa na klokankovanie

Klokania starostlivosť by mala trvať iba vo dne. V miestnosti, kde sa bude klokania starostlivosť poskytovať má byť teplo a príjemné prostredie. Dôležité je skontrolovať oblečenie matky, prípadne otca. Vhodná je blúzka s gombíkmi vpredu, nie so zipsom, ktorý chladí. Taktiež sa neodporúča podprsenka. Oblečenie by malo byť z  vhodného materiálu ako napr.: bavlna alebo flanel. Vhodné je aj využitie pohodlného polohovacieho kresla a príjemnej hudby. Na začiatku je potrebné uprednostňovať polohu tváričkou k ľavému prsníku matky, aby dieťa cítilo tlkot matkinho srdca. Dieťa je obrátené tváričkou k hrudi matky, alebo otca a môže ležať na jednom prsníku, alebo sa nachádza medzi nimi. Matka sa môže voľne pohybovať a nielen sedieť v  kresle. Vtedy je potrebné však dieťa fixovať šatkou. Telesný kontakt matka – dieťa sa na začiatku odporúča po dobu 5 minút, potom sa doba postupne predlžuje.

V domácej starostlivosti môžu matky neskôr využiť produkty na nosenie svojho bábätka, napr. babyvak alebo látkový nosič. Je vhodný najmä na nosenie novorodencov a dojčiat. Výhodou je, že matke, ako aj dieťaťu, umožní prežiť krásne chvíle a zároveň poskytne teplotný komfort a blízkosť interakcie.

Autor článku: PhDr. Dagmar Magurová, PhD., Mgr. Slávka Mrosková

Dátum zverejnenia: