Chrípka v gravidite

Chrípka v gravidite
Zdroj: bigstockphoto.com

V zimnej sezóne sa o nej hovorí často. A v tomto roku zvlášť. Chrípka patrí medzi sezónne, akútne prebiehajúce infekčné ochorenia spôsobené vírusmi, patriacimi do skupiny Orthomyxoviridae. Prenáša sa najmä priamym kontaktom s chorým, ale aj nepriamo, kontaminovanými rukami a predmetmi. Veľké riziko predstavujú nevetrané priestory s vysokou koncentráciou ľudí, najmä počas epidémií. Niektoré skupiny obyvateľstva považujeme za rizikové z hľadiska veku či chronických ochorení. Ohrozené sú aj tehotné ženy.

Inkubačný čas je krátky a priemerne trvá 2 dni (od 1 do 5 dní). Príznaky chrípky sa síce podobajú na „banálne“ ochorenie horných dýchacích ciest, avšak bývajú omnoho prudšie, sprevádzané vysokou horúčkou, zimnicou, bolesťami hlavy, svalov, hrdla a dráždivým kašľom. Najvážnejšou komplikáciou chrípky je primárna chrípková pneumónia spôsobená priamo chrípkovým vírusom. Často ju komplikujú niekedy aj život ohrozujúce sekundárne bakteriálne pneumónie. Pri sezónnej chrípke sa za najohrozenejšie skupiny považujú ľudia veľmi mladí, alebo vo veku nad 65 rokov, ľudia, ktorí majú chronické zdravotné problémy spôsobujúce oslabenie obranyschopnosti, ľudia s oslabenou obranyschopnosťou aj pri chorobách ako je HIV/AIDS. Vo zvýšenom riziku sú aj inak zdravé tehotné ženy.

Gravidita a zmeny obranyschopnosti organizmu

Gravidita je špecifický stav organizmu, charakterizovaný zvýšenou náchylnosťou k infekciám. Spôsobujú to zmenené imunitné mechanizmy „preladené“ pod vplyvom tehotenských hormónov. Ich cieľom je zabezpečiť počas intrauterinného (vnútromaternicového) vývoja toleranciu od matky geneticky odlišného plodu. Výsledkom je posunutie rovnováhy imunitnej reaktivity prejavujúcej sa znížením bunkovej imunity, čo je síce pozitívne pre toleranciu plodu, ale na druhej strane aj negatívne, znížením protiinfekčnej imunity samotnej tehotnej ženy.

Mechanizmy infekcie v gravidite

Predpokladá sa, že infekcia ovplyvňuje plod nešpecificky (zmena acidobázy, hypoxia) alebo špecificky (vplyv samostatného infekčného agens a prienik do plodového vajca.) Stupeň poškodenia plodu závisí od virulencie vyvolávajúceho agens, ako aj od štádia tehotnosti. Z hľadiska rizika postihnutia plodu je však rozdiel medzi jednotlivými infekciami. Dokázaný účinok na vyvíjajúci plod má množstvo infekcií medzi nimi aj Listerióza, Toxoplazmóza, Syfilis a Rubeola. Riziko infekcie ženy rubeolou je síce menšie ako 0,1 percenta, ale ak sa žena už infikuje, je riziko poškodenia plodu v prvom trimestri až 60 percent. Pri chrípkovej infekcii je to naopak. Omnoho vyššie je riziko infekcie matky v období sezónnej epidémie, avšak riziko postihnutia plodu samotným chrípkovým vírusom je menšie ako 0,1 percenta. Plod teda nie je priamo ohrozený chrípkovou infekciou, ale nepriamo, ohrozením samotnej tehotnej ženy. Existujú aj názory, že pre plod predstavujú väčšie riziko liečebné zásahy proti chrípke počas tehotnosti, vrátane očkovania, ako chrípkový vírus samotný.

Liečba

Je prevažne symptomatická. Antivírusové inhibítory sú efektívne na chemoprofylaxiu (NA inhibítory, tiež na liečbu). Zaznamenal sa však aj výskyt rezistentných vírusových mutantov. Denná dávka, náklady, príležitostné vedľajšie reakcie a limitovaná dostupnosť týchto liekov počas veľkých epidémií len posilňuje úlohu očkovania ako primárno-preventívneho opatrenia proti chrípke .

Vakcíny proti chrípke

Vo svete sú dostupné tak inaktivované, ako aj živé atenuované vakcíny. V súlade s odporúčaniami SZO súčasné medzinárodne licencované vakcíny obsahujú 2 subtypy vírusu chrípky A a 1 typ B.

Autor článku: MUDr. Michal Kliment, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: