Operačný deň Operačného programu vzdelávanie na Ministerstve zdravotníctva SR

Cieľom Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, ktorý bude v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR 15. novembra 2011, je prezentovať aktuálny stav realizácie a dosiahnuté výsledky projektov zameraných na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom "Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK" bude prezentovať Mgr. Elena Štefíková, MPH. Projekt Trnavského samosprávneho kraja pod názvom "Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji" predstaví Mgr. Ivana Šurinová. O projekte Košického samosprávneho kraja s názvom "Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II" bude informovať PhDr. Peter Dringuš. Projekt Slovenskej lekárskej komory "Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov" bude prezentovať RNDr. Mária Jurigová. Projekt Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s názvom "Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek" predstaví JUDr. Martina Bušniaková. Posledným prezentovaným projektom bude projekt Úradu verejného zdravotníctva SR "Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR", o ktorom bude informovať Mgr. Iveta Nováková. Na záver podujatia bude panelová diskusia so všetkými realizátormi projektov podporených z opatrenia 2.2 Operačného programu vzdelávanie.

Každý účastník dostane balík informačných materiálov. Účasť na Informačnom dni a občerstvenie pre účastníkov sú bezplatné. Akcia sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave v utorok 15. novembra 2011 od 10.00 do 13.00 h.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: