Ideálna liečba diabetika je založená na spolupráci s lekárom

Hoci je diabetes mellitus v súčasnosti nevyliečiteľné ochorenie, je zároveň aj plne liečiteľné. "Napriek tomu, že správna liečba neznamená úplné vyliečenie, pri jej uplatňovaní jednoznačne dochádza k oddiaľovaniu a predchádzaniu dlhodobých následkov," uviedla Adriana Ilavská z diabetologickej ambulancie v Bratislave. Ideálna liečba je podľa diabetologičky založená na aktívnej spolupráci pacienta – diabetika a lekára – diabetológa.

Liečbu predstavuje komplex opatrení, kde jednotlivé zložky sú rovnako dôležité. Predstavuje ju vhodná diéta, primeraná fyzická aktivita a aj prípadné užívanie tabliet alebo podávanie inzulínu. Pri dodržiavaní prvých dvoch bodov – teda užívaní diéty so zníženým obsahom cukrov a tukov a zmene prevažujúceho sedavého spôsobu života za zvýšenú fyzickú aktivitu, je možné predísť nielen užívaniu tabliet a inzulínu, ale aj všetkým sprievodným komplikáciám.

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie, ktorého základnou črtou je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Spôsobuje ju porucha tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne jeho nedostatočným využitím v tkanivách. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, ktorá v prípade neskorého rozpoznania alebo nesprávnej liečby prináša svojmu nositeľovi mnohé komplikácie s následnou možnou invalidizáciou alebo dokonca môže viesť k predčasným úmrtiam.

Diabetes je charakterizovaný hlavne intenzívnym smädom, častým nutkaním na močenie, dokonca aj v noci, a rýchlym chudnutím. Ale toto platí iba pre plne rozvinuté štádium ochorenia. Ľudia so zvýšenou hladinou cukru v krvi väčšinou obyčajne tento fakt ani zvlášť nepociťujú a vôbec sa necítia chorí. Môžu žiť mesiace a veľakrát aj roky bez toho, aby o chorobe vedeli.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: